Odwołanie zajęć na Studium – wiadomość z 11 marca 2020

Odwołanie zajęć na Studium – wiadomość z 11 marca 2020

Szanowni Państwo, w związku zarządzeniami Władz Państwa związanymi z sytuacją epidemiologiczną w kraju, zobowiązani jesteśmy odwołać zajęcia i warsztaty przewidziane na 14-15 marca 2020r. Będziemy rozważać możliwości zakończenia realizacji programu Studium i po ustabilizowaniu się sytuacji przekażemy Państwu stosowne informacje. Trwajmy w ufnej modlitwie o zatrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii o zdrowie dla chorych i bezpieczeństwo dla wszystkich rodzin, samotnych, starszych i siły dla wszystkich służb w tym szczególnie medycznej. Szczęść Boże ks. Krzysztof Wolski – Dyrektor ISNaR AKM  

Konferencja „DAR I TAJEMNICA AFILIACJI” – 29 lutego 2020

Konferencja „DAR I TAJEMNICA AFILIACJI” – 29 lutego 2020

Konferencja „DAR I TAJEMNICA AFILIACJI” pragnie przypomnieć i rozwinąć syntetyczną myśl Założyciela odnoszącą się do charyzmatu Instytutu Świętej Rodziny: „Własnym darem Instytutu jest całkowite oddanie całego Instytutu, jak i osobiste oddanie się poszczególnych jego członków Świętej Rodzinie, dla oddawania z Nią i przez Nią chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, dla wchodzenia w tajemnicę Jej duchowości i świętości, dla ukazywania Jej posłannictwa wobec rodzin jako „ikony i wzoru” oraz – wobec obecnej bardzo trudnej sytuacji rodziny – jako ratunku i ocalenia”.