Relacje z V Kongresu Rodzin Polonijnych 10-11 września 2022r.

Relacje z V Kongresu Rodzin Polonijnych 10-11 września 2022r.

Kongres skupiał się na pogłębionej refleksji nad zamysłem Bożym wobec małżeństwa i rodziny oraz jej zadań szczególnie w aspekcie wychowawczym. Podkreślano rolę rodziny jako pierwszego, niezastępowalnego środowiska wzrostu i rozwoju człowieka. Poszukiwano konstruktywnych rozwiązań wobec współczesnych zagrożeń wychowawczych. Prawidłowa rodzina jest nie tylko warunkiem spełnienia i szczęścia osobistego i relacyjnego ale i nadzieją na kształt przyszłości całej ludzkości.

V Kongres Rodzin Polonijnych 10-11 września 2022r.

V Kongres Rodzin Polonijnych 10-11 września 2022r.

Instytut Studiów nad Rodziną im. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego we współpracy z Polonijną Radą Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej na wniosek Fundacji „Pomoc Rodzinie” zaprasza do uczestnictwa w V Kongresie Rodzin Polonijnych. Temat Kongresu: „Wychowanie dzieci i młodzieży w Rodzinie Polonijnej”.