Wypowiedzi

Wypowiedzi

Rodzino, jesteś podstawą budowania


Rodzino, nie lękaj się


Rodziny, jesteście ważne


ISNAR – przygoda życia