Publikacje

Publikacje

Publikacje Ks. Arcybiskupa prof. dr hab. Kazimierza Majdańskiego


Pozycje książkowe i broszury

 1. Le rôle des biens extérieurs dans la vie morale – d’après Saint Thomas d’Aquin, [Vanves 1951], 136 s.
 2. Droga Krzyżowa II Ogólnopolskiej pielgrzymki lekarzy na Jasnej Górze w dn. 1.12.1957, b.m.w., Instytut Prymasowski Ślubów Narodu na Jasnej Górze, 1957, 16 s.
 3. Wspólnota życia i miłości. Zarys teologii małżeństwa i rodziny, Pallottinum, Poznań-Warszawa 1979 (I wyd.), 166 s.; 1983 (II wyd.), 168 s.; III wydanie: Wspólnota życia i miłości. Zamysł Boży o małżeństwie i rodzinie, Fundacja Pomoc Rodzinie, Łomianki 2001, 506 s.

Tłumaczenia:

 1. Comunione di vita e d’amore. Teologia del matrimonio e della famiglia, Vita e Pensiero, Milano 1980, 221 s.
 2. Communauté de vie et d’amour. Esquisse de Théologie du Mariage et de la Famille, Editions S.O.S, Paris 1980, 183 s.
 3. Wrócił tu Kościół. Z posługi słowa Biskupa Szczecińsko-Kamieńskiego 1979-1985, Kuria Biskupia, Szczecin 1985, 764 s.
 4. Spotkanie ze Świętą Rodziną. Rekolekcje w Instytucie Świętej Rodziny, Łomianki 13-16 III 1986, b.m., b.r., 45 s.
 5. „Będziecie Moimi świadkami”, Kuria Biskupia, Szczecin 1987 (wyd. I), 213 s.; Szczecińskie Wydawnictwo Diecezjalne 1990 (wyd. II), 213 s.; Fundacja Pomoc Rodzinie, Łomianki 1999 (wyd. III, uzupełnione przedmową pt. Polski bilans XX w.), 213+13 s.

Tłumaczenia:

 1. Un vescovo dai lager, Edizioni Ares, Milano [1990], 185 s.
 2. Un obispo los campos de externinio, Ediciones Rialp, Madrid [1991], 153 s.
 3. Ihr werdet meine Zeugen sein, Maria aktuell [1995], 212 s.
 4. Miraculé de Dachau. Témoignage, Pierré Tequi, Paris [1997], 197 s.
 5. Szczecińskie rocznice, Kuria Biskupia, Szczecin 1988, 137 s.
 6. Cywilizacja życia. Przyczynek do syntezy, Instytut Jana Pawła II KUL, Konwersatorium Myśli Jana Pawła II – 1, Wydawnictwo Kurii Biskupiej, Lublin 1988, broszura, 32 s. (Opublikowane także w: „Ethos” 1(5) 1989, s. 25-37.)
 7. Nad Odrę i Bałtyk przyszło nowe. 40-lecie nowej posługi Kościoła i 15-lecie nowego istnienia Diecezji na polskim Pomorzu Zachodnim. [Z posługi słowa Biskupa Szczecińsko-Kamieńskiego 1985-1987], Wydawnictwo Kurii Biskupiej w Szczecinie, Szczecin 1988, 241 s.
 8. Duszpasterz w służbie „Humanae vitae”, broszura, b.m., b.r.w. [prawdopodobnie 1988], 44 s. (Opublikowane także w: Dar ludzkiego życia. – Humanae vitae donum. W dwudziestą rocznicę ogłoszenia encykliki Humanae vitae, red. bp K. Majdański, ks. T. Styczeń SDS, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Jana Pawła II, Lublin 1991, s. 177-208, a także w: „Studia nad Rodziną” 2002, Rok VI, nr 2 (11), s. 33-67).
 9. Błogosławiony Biskup Michał, Męczennik i Inni, [Wydawnictwo Ottonianum], Szczecin 1989, 163 s.
 10. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, Wydawnictwo Narodowe REDUTA, brw, 46 s.
 11. Listy pasterskie II Biskupa szczecińsko-kamieńskiego z okresu 10 lat posługi od marca 1979 do marca 1989, [Szczecińskie Wydawnictwo Diecezjalne], Szczecin 1991, 388 s.
 12. Znak nadziei na dziś i na jutro. Z posługi słowa Biskupa Szczecińsko-Kamieńskiego, Ottonianum, [Szczecin] 1991, 72 s.
 13. Szczecińskie rocznice. Część II: 1988-1990, Ottonianum, Szczecin 1992, 63 s.
 14. „Do Serca Maryi, Matki”. Homilie fatimskie, Ottonianum, Szczecin 1992, 146 s.
 15. Z okazji nadania doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Szczeciński – 3 X 1992. I. Uczelnia zadań i perspektyw. II. Nauka w służbie rodzinie, broszura, 16 s.

Tłumaczenie:

 1. The university – Task and Perspetives. Science in the Service of the Family, 1992, broszura, 16 s.
 2. „Honor i Ojczyzna” bez Boga?, Wydawnictwo Ordynariatu Polowego WP, Warszawa 1993, 37 s. (jeden z zamieszczonych tu tekstów został opublikowany także pt. „Honor i Ojczyzna” bez Boga? Spotkanie ze Sztabem Generalnym W.P. 24.08.1993 r., Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, Warszawa 1993, 15 s., a także w: „Nowy Przegląd Wszechpolski”, nr 9-10, 2004, s. 27-32.).
 3. Rodzina u progu Trzeciego Tysiąclecia, In principio, Warszawa 1995, 415 s.
 4. Spotkanie z Polonią Amerykańską 18.08.1996 r. w kościele Świętej Trójcy w Chicago, 14 s.
 5. Życie ukryte. Rekolekcje we Wspólnocie Świętej Rodziny, Łomianki, 26-30 XII 1988, b.m., b.r. [prawdopodobnie 1996], 102 s.
 6. Święta Rodzina w dziele Odkupienia. Rekolekcje we Wspólnocie Świętej Rodziny, Łomianki, 27-31 XII 1989, b.m., b.r. [prawdopodobnie 1996], 114 s.
 7. Święty Maksymilian – pierwszy spośród wielu, Łomianki 1996, 84 s.
 8. Listy pasterskie 1979-1992, Ottonianum, Szczecin 1997, 617 s.
 9. Posługa w Watykanie 1980-1993, Łomianki 1997, broszura, 37 s.
 10. Veni Creator Spiritus. Rekolekcje Instytutu Świętej Rodziny, Łomianki, 21-23 XII 1997, b.m., b.r., 80 s.
 11. Il servizio in Vaticano 1980-1981/1981-1993, Łomianki 1997, broszura, 36 s.
 12. Droga do Świętej Rodziny, Łomianki 1997, broszura, 44 s.
 13. Wychować człowieka. Myśli o tzw. „wychowaniu seksualnym”. Łomianki 1998, broszura, 8 s. (Opublikowane także w: „Studia nad Rodziną”, R. XI, nr 1-2 (20-21) 2007, s. 133-144).
 14. Na progu afiliacji, b.m., [1998], broszura, 39 s.
 15. „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi…” Rekolekcje Instytutu Świętej Rodziny Łomianki, 20-23 XII 1998, b.m., b.r., 91 s.
 16. Ocalić Prawdę o rodzinie. Srebrny Jubileusz Instytutu Studiów UKSW w Łomiankach, Fundacja Pomoc Rodzinie, Łomianki 2000, 182 s.
 17. Dwadzieścia pięć lat nauk o rodzinie, Fundacja Pomoc Rodzinie, Łomianki 2000, 28 s.
 18. „Pełnia czasu”. Pan Jezus i ja – w pełni czasu. Rekolekcje Instytutu Świętej Rodziny w Roku Jubileuszowym 2000, Łomianki, 26 XII 1999 – 1 I 2000, b.m., b.r., 119 s.
 19. Spotkania rekolekcyjne z Rodzinami. Wisełka, lato 2002, [Łomianki 2002], 136 s.
 20. Różaniec – modlitwą Kościoła i naszą. Rekolekcje Instytutu Świętej Rodziny 26-29 XII 2002 w Roku Różańca, [Łomianki 2002], 91 s.
 21. „Radość i nadzieja” Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, Fundacja Pomoc Rodzinie, Łomianki 2003, 52 s.
 22. Dziesięć lat Ośrodka Rodzin w Wisełce. Spotkania rekolekcyjne z rodzinami, Wisełka, lato 2004, [Łomianki 2004], 98 s.
 23. Ojczyzna jest Matką, Fundacja Pomoc Rodzinie, Łomianki 2005, 656 s.
 24. Znaki naszego czasu. Streszczenie konferencji wygłoszonych w czasie Rekolekcji Rodzin, Wisełka, lato 2005, 35 s.
 25. „Miłością wieczną umiłowałem cię” (Jr 31, 3). Idę do Domu Ojca – razem ze Zbawicielem. Rekolekcje Instytutu Świętej Rodziny, Łomianki, 26-29 XII 2005, [Łomianki 2006], 83 s.
 26. Słuchać Boga, by żyć, Warszawa-Łomianki 2007, 24 s. (Opublik. także w: „Studia nad Rodziną”, R. XI, nr 1-2 (20-21) 2007, s. 149-165).

Teksty związane z posługą w diecezji szczecińsko-kamieńskiej, opublikowane w postaci broszur

 1. Homilia z okazji Inauguracji roku akademickiego 1983/84 w Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie (Golęcinie) dnia 6 października 1983 r., [Szczecin 1983], 4 s.
 2. Kolędowe spotkanie z młodzieżą akademicką w bazylice katedralnej w Szczecinie w Święto Chrztu Pańskiego 13.01.1985 r. [Szczecin] 1985, 11 s.
 3. Przemówienie Biskupa szczecińsko-kamieńskiego na rozpoczęcie kościelnych uroczystości 40-lecia na placu katedralnym w Szczecinie, 23.06.1985, [Szczecin 1985], 10 s.
 4. Inauguracja roku seminaryjnego 1985/86, 10.10.1985 homilia w czasie Mszy św. wotywnej o Św. Rodzinie Nazaretańskiej, [Szczecin 1985], 6 s.
 5. Uroczystość dożynkowa w Bazylice Katedralnej w Szczecinie 21.09.1986, [Szczecin 1986], 7 s.
 6. Prawdy podstawowe. Konferencja do alumnów WSD w Szczecinie, 17.06.1987, [Szczecin 1987], 8 s.
 7. „Aby życie mieli” [homilia wygłoszona w Bazylice Katedralnej w dniu 30.08.1987 w VII rocznicę umów społecznych w Szczecinie], [Szczecin 1987], 32 s.
 8. „Plon na życie wieczne” (homilia wygłoszona w Bazylice Katedralnej w Szczecinie w dniu 20.09.1987 w czasie nabożeństwa dożynkowego), [Szczecin 1987], 21 s.
 9. Wychowanie czy deprawacja? List pasterski z 25.10.1987, Szczecin 1987, 17 s.
 10. Matka Odkupiciela. List pasterski na Wielki Post 1988, Szczecin 1988, 6 s.
 11. „Aby wszyscy stanowili jedno” (J. 17.21). List do kapłanów, Szczecin 1988, 13 s.
 12. „Człowiek jest drogą Kościoła”. List pasterski Biskupa Szczecińsko-Kamieńskiego na Wielki Post 1989 roku, [Szczecin], 1989, 6 s.
 13. Nasz Kościół diecezjalny. List pasterski Biskupa szczecińsko-kamieńskiego w dziesięciolecie posługi pasterskiej 1.03.1979 – 1.03.1989, Szczecin 1989, 7 s.
 14. Bóg miłości i życia [Słowo pasterskie z 13 i 15.05.1989], [Szczecin 1989], 13 s.
 15. „Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną” (J 12, 26) [homilia wygłoszona w Dachau, w czasie pielgrzymki biskupów i kapłanów polskich dla uczczenia błogosławionego Biskupa Michała Kozala, Męczennika, w dwa lata po jego beatyfikacji], [1989], broszura, 8
 16. Bóg – Honor – Ojczyzna. „Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe” (Iz 35,3). homilia wygłoszona w szczecińskiej bazylice katedralnej 17.12.1989, [Szczecin 1989], 23 s.
 17. Korzenie Polski [przemówienie skierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej w domu biskupim w Szczecinie, w dniu 20.02.1990], [Szczecin 1990], 15 s.
 18. „Matka mojego Pana przychodzi do mnie” [rekolekcje katedralne 8-12.04.1990], [Szczecin, 1990], 19 s.
 19. Mówią wieki. Homilia wygłoszona w Siekierkach, w 45. rocznicę zakończenia II wojny światowej 6.05.1990, [Szczecin 1990], 7 s.
 20. Piastowskie dziedzictwo [przemówienia wygłoszone w niedzielę 24.06.1990 w bazylice katedralnej oraz Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie], [Szczecin 1990], 13 s.
 21. Testament Dwudziestolecia. Homilia wygłoszona w szczecińskiej bazylice katedralnej 17.12.1990, Szczecin: Kuria Biskupia, [1990], 19 s.
 22. „Zbuduję Kościół mój”, [1991], 16 s.
 23. Słowo pasterskie do Młodzieży diecezji szczecińsko-kamieńskiej z okazji pielgrzymki na Niedzielę Palmową, Szczecin 1991, 15 s.
 24. „W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego” [homilia, nabożeństwo w 200. rocznicę Konstytucji 3 Maja w szczecińskiej bazylice katedralnej 3.05.1991], [Szczecin 1991], 10 s.
 25. Tak – Miłości [homilia wygłoszona w szczecińskiej bazylice katedralnej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 19.05.1991]. Tak – Życiu [homilia wygłoszona w szczecińskiej bazylice katedralnej w uroczystość N.M.P. Matki Kościoła, 20.05.1991], Szczecin: Kuria Biskupia, [1991], 16 s.
 26. „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście!” [homilia na Placu Katedralnym w Szczecinie, w uroczystość Bożego Ciała, 30.05.1991], Szczecin [1991], 12 s.
 27. Pożegnanie nie jest rozstaniem. Zakończenie Nawiedzenia – Szczecin, Plac Katedralny, 1 IX 1991, Szczecin 1991, 11 s.
 28. Tak – prawdzie, tak – wolności. List pasterski na Wielki Post Roku Pańskiego 1992, Szczecin 1992, 7 s.

Artykuły – tematyka pastoralno-teologiczna, soborowa, nauki o rodzinie

 1. Instytut Duszpasterski przy Uniwersytecie we Fryburgu, „Ateneum Kapłańskie” 1947, R. 39, t. 46, z. 252, s. 187-191.
 2. Kronika naukowa, „Ateneum Kapłańskie” 53, 1950, s. 151-154.
 3. Materiały duszpasterskie w zakresie obrony życia nie narodzonych, Włocławek 1956, 42 s. (praca powielana).
 4. [Królowa Polski], „Ateneum Kapłańskie” 1957, R. 49, T. 54, s. 2-3.
 5. Od redakcji, „Ateneum Kapłańskie” 1957, R. 49, T. 54, s. 5-6.
 6. [Naród wierny Bogu I], „Ateneum Kapłańskie” 1957, R. 49, T. 54, z. 289, s. 162-163.
 7. Próba wierności spowiednika, „Ateneum Kapłańskie” 1957, R. 49, T. 54, z. 289, s. 236-240.
 8. [Naród wierny Bogu II], „Ateneum Kapłańskie” 1957, R. 49, T. 54, z. 290, s. 322-323.
 9. Dar życia, „Ateneum Kapłańskie” 1957, R. 49, T. 55, z. 292, s. 162-166. (Opublik. także w: „Studia nad Rodziną”, R. XI, nr 1-2 (20-21) 2007, s. 19-23).
 10. Wskazania Piusa XII dla działalności pielęgniarek i położnych, „Ateneum Kapłańskie” 1957, R. 49, T. 55, z. 292, s. 270-283.
 11. „Ratujcie życie”, „Ateneum Kapłańskie” 1957, R. 49, T. 55, z. 292, s. 283-285.
 12. Problemy moralne współczesnego życia rodzinnego, „Ateneum Kapłańskie” 1958, R. 50, T. 56, z. 294, s. 3-19. (Opublikowane także w: „Studia nad Rodziną”, R. XI, nr 1-2 (20-21) 2007, s. 25-42).
 13. Telegram do Ojca św. Jana XXIII, „Ateneum Kapłańskie” 1959, R. 51, T. 58, z. 300-302, s. 4.
 14. Aktualność podstawowych zasad moralności, „Ateneum Kapłańskie” 1959, R. 51, T. 58, z. 300-302, s. 147-153.
 15. Jubileusz „Ateneum Kapłańskiego”, „Ateneum Kapłańskie” 1959, R. 51, T. 58, z. 300-302, s. 373-387.
 16. Posłannictwo mężczyzny, „Ateneum Kapłańskie” 1959, R. 51, T. 59, z. 303, s. 2-6.
 17. Nadprzyrodzone źródła rozwoju życia małżeńskiego, „Ateneum Kapłańskie” 1960, R. 52, T. 60, z. 307, s. 233-245. (Opublikowane także w: „Studia nad Rodziną”, R. XI, nr 1-2 (20-21) 2007, s. 43-57).
 18. „In nomine Domini!”, „Ateneum Kapłańskie” 1966, R. 58, T. 69, z. 343, s. 65-69.
 19. Wprowadzenie do Dekretu o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallottinum, Poznań 1968, s. 343-353.
 20. 50-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Ateneum Kapłańskie” 1968, R. 60, T. 71, z. 359, s. 371.
 21. Cztery wieki Włocławskiego Seminarium Duchownego, „Ateneum Kapłańskie” 1969, R. 61, T. 72, z. 361, s. 163.
 22. Seminarium posoborowe, „Ateneum Kapłańskie” 1969, R. 61, T. 72, z. 361, s. 183-203.
 23. Sympozjum w Chur, „Ateneum Kapłańskie” 1969, R. 61, T. 73, z. 365, s. 323-327.
 24. Teologia małżeństwa i rodziny w nauce Vaticanum II, „Ateneum Kapłańskie” 1970, R. 62, T. 75, z. 369, s. 3-16. (Opublikowane także w: „Studia nad Rodziną”, R. XI, nr 1-2 (20-21) 2007, s. 59-71).
 25. Einige Bemerkungen über die Familienseelsorge in Polen (referat wygłoszony w czasie obrad FEPCA w St. Polten, 27-29.IX.1970 nt. Familie und Gesellschaft), Księga Pamiątkowa V Zjazdu, St Polten (Austria) 1970, s. 6-18.
 26. Pokłosie podróży (Stan duszpasterstwa rodziny na Zachodzie), „Ateneum Kapłańskie” 1972, R. 64, T. 78, z. 378, s. 89-148.
 27. Piętnastolecie wznowionego „Ateneum Kapłańskiego”, „Ateneum Kapłańskie” 1972, R. 64, T. 78, z. 379, s. 227-254.
 28. Teologia jest praktyczna, „Ateneum Kapłańskie” 1974, R. 66, T. 82, z. 390, s. 3-14.
 29. Rodzina – miejsce odnowy i pojednania, „Ateneum Kapłańskie” 1974, R. 66, T. 83, z. 394, s. 281-291.
 30. Duszpasterstwo rodzin – temat nowy, „Ateneum Kapłańskie” 1974, R. 66, T. 83, z. 395, s. 317-331.
 31. Populacja – problem rodziny ludzkiej, „Ateneum Kapłańskie” 1975, R. 67, T. 84, z. 397, s. 201-217 (w tym tłumaczenie tekstu Deklaracji Delegacji Stolicy Apostolskiej na Światową Konferencję do spraw Populacji – 208-217).
 32. Pobożność Maryjna w duszpasterstwie rodzin, „Ateneum Kapłańskie” 1975, R. 67, T. 84, z. 397, s. 257-261.
 33. Pedagogizacja księży. Jedno z doświadczeń, „Ateneum Kapłańskie” 1976, R. 68, T. 86, z. 402, s. 3-5.
 34. Ksiądz – istota społeczna. Refleksje teologiczne, „Ateneum Kapłańskie” 1976, R. 68, T. 86, z. 402, s. 65-82.
 35. Wielkie święto katolików Chorwacji, „Tygodnik Powszechny” 5.12.1976, nr 49.
 36. Duchowość kapłańska a znaki czasów, „Ateneum Kapłańskie” 86, 1976, s. 166-179.
 37. Sympozjum Biskupów Europy 1975, „Ateneum Kapłańskie” 1976, R. 68, T. 87, z. 406, s. 198-210.
 38. Rok Święty jako współczesne doświadczenie pastoralne, „Ateneum Kapłańskie” 1976, R. 68, T. 87, z. 407, s. 437-448.
 39. Możliwości ewangelizacji w cywilizacji współczesnej, „Chrześcijanin w świecie” 8, 1976, s. 49-66.
 40. Biuletyn Teologii Małżeństwa i Rodziny. Zakład Teologii Praktycznej ATK w Warszawie. Problemy Duszpasterstwa Rodzin, „Collectanea Theologica” 46, 1976, s. 161-164, 164-167.
 41. Sekretariat dla Niewierzących, „W drodze” 1976, nr 1, s. 64-67.
 42. Możliwości ewangelizacji w cywilizacji współczesnej, w: Jakość życia. Człowiek wobec cywilizacji technicznej, red. ks. J. Krucina, [Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej], Wrocław 1977, s. 187-208.
 43. Das Institut für Familienseelsorge in Warschau, w: Familie – Hoffnung für die Zukunft Europas. Europäischer – Familienkongress, Wien-Baden 26-29 X 1978, Wien 1979, s. 145-149.
 44. Papież z Polski, „Ateneum Kapłańskie” 1979, R. 71, T. 92, z. 420, s. 3-9.
 45. Encyklika o godności rodzicielstwa, „Tygodnik Powszechny” 21.10.1979, nr 3, s. 1, 4. (Opublik. także w: Studia nad Rodziną”, R. XI, nr 1-2 (20-21) 2007, s. 87-97).
 46. I compiti della famiglia cristiana nel mondo contemporaneo, “Responsabilità” 1980, R. VI, nr 43, s. 22-24.
 47. Familienseelsorge in Polen, „Klerusblatt” R.60, nr 11, München, 15 November 1980, s. 251.
 48. „Ce pélerinage constitue une merveilleuse continuation du Synode” – Saint-Paul-Hors-les-Murs, le 9 novembre 1980, „Tâches familiales” nr 153, Paris, Decembre 1980, s.14-18.
 49. „Le don le plus precieux du mariage” (GS, 50). Przemówienie wygłoszone na rozpoczęcie obrad I Międzynarodowego Kongresu Rodzin Afryki i Europy 10.01.1981.
 50. Giuseppe Capo della Sacra Famiglia, modello e protettore della famiglie cristiane (homilia – Rzym, 15 III 1981), „Joseph”, Maggio 1981, R. LIX, N. 5, s. 12-14.
 51. Discorso pronunciato nel Palazzo dello sport a Roma in occasione del Convegno Mondiale delle ‘Famiglie Nuove’ il 3.03.1981, Comitato per la Famiglia.
 52. La Famiglia e la vita della Chiesa, 3.05.1981. IV Corso Nazionale di Orientamento Sociale e Politico nt. La famiglia e la vita.
 53. „Le famiglie al Sinodo”. Interventi, relazioni, testimonianze alla V Assamblea Generale del Sinodo dei Vescovi (26 settembre – 25 ottobre 1980) a cura del Pontificio Comitato per la Famiglia, Libreria Editrice Vaticana, Casa Editrice Marietti 1981.
 54. Family problems implicit in the phenomenon of mobility, On the Move. Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo. No 32, R. 11, Kwiecień 1981, s. 130-135.
 55. Świadectwa Synodalne, „Ateneum Kapłańskie” 1981, R. 73, T. 96, z. 434, s. 335. (Opublikowane także w: Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Synod Biskupów 1980, oprac. A. Szafrańska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986, s. 22-23).
 56. [Przemówienie prezentujące wystawę synodalną], „Ateneum Kapłańskie” 1981, R. 73, T. 97, z. 435, s. 66-67. (Opublikowane także pt. Wypowiedź ks. bpa Kazimierza Majdańskiego, ordynariusza szczecinsko-kamieńskiego, wiceprzewodniczącego Papieskiej Rady do spraw Rodziny, na pierwszej sesji V Zgromadzenia Generalnego Synodu Biskupów, dnia 26 września 1980 r. Prezentacja synodalnej wystawy o rodzinie, w: Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Synod Biskupów 1980, oprac. A. Szafrańska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986, s. 141-142).
 57. Otwarcie spotkania, w: Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Synod Biskupów 1980, oprac. A. Szafrańska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986, s. 25-26.
 58. Synod Biskupów 1980, „Ateneum Kapłańskie” 1981, R. 73, T. 97, z. 435, s. 68-79.
 59. Inauguracja Domu. Przemówienie podczas okolicznościowej akademii „W służbie rodzinie – w Polsce i w Kościele”, „Biuletyn Informacyjny Akademii Teologii Katolickiej” 3 (1983), s. 24-32.
 60. Schematyzm XV-lecia (I. Piętnastolecie – na tle wieków, II. Po pobycie Ojca Świętego wśród nas), w: Diecezja szczecińsko-kamieńska: 1984, Szczecin 1984, s. 5-12.
 61. Zadania rodziny chrześcijańskiej: tworzenie wspólnoty osób i służba życiu. Refleksje nad pierwszymi dwoma rozdziałami III części Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio”, „Ateneum Kapłańskie” 1984, R. 76, T. 102, z. 449, s. 5-20.
 62. Wprowadzenie do Sympozjum nt. Adhortacji Apostolskiej Papieża Jana Pawła II „Familiaris consortio”, „Ateneum Kapłańskie” 1984, R. 76, T. 102, z. 449, s. 20-23.
 63. E il primo della Pomerania Occidentale – La construzione del Seminario di Stettino realizza un voto di Paolo VI e della diocesi, „L’Osservatore Romano” 4.02.1984.
 64. Le mystère du mariage dans le mystère de la rédemption, „Tâches familiales” mai 1984, s. 146.
 65. La formation d’une communaute de personnes et le service de la vie. Réflexion sur les deux premiers chapitres de la troisième partie de l’Exhortation Apostolique de Jean Paul II « Familiaris Consortio », „Tâches familiales” Septembre-octobre 1984, N° 171. s. 5-21.
 66. Ateneum Kapłańskie w służbie Kościoła w Polsce, „Ateneum Kapłańskie” 1985, R. 77, T. 104, z. 455-456, s. 19-27.
 67. Les trois privileges, les trois tentations de femme eternelle, Lyon – La femme renouveau de la famille de la societe de l’Eglise, 16-17.03.1985, ms.
 68. Prezentacja Instytutu Studiów nad Rodziną ATK Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, w: W służbie godności małżeństwa i rodziny. 10-lecie Instytutu Studiów nad Rodziną ATK, Łomianki 1985, s. 9-12.
 69. W służbie godności małżeństwa i rodziny, w: W służbie godności małżeństwa i rodziny. 10-lecie Instytutu Studiów nad Rodziną ATK, Łomianki 1985, s. 22-24.
 70. Inspiracje Soboru Watykańskiego II dla studiów nad rodziną, w: W służbie godności małżeństwa i rodziny. 10-lecie Instytutu Studiów nad Rodziną ATK, Łomianki 1985, s. 24-37.
 71. Piętnastolecie – na tle wieków, w: Diecezja Szczecińsko-Kamieńska 1987, Szczecin 1987, s. 5-8.
 72. Po pobycie Ojca Świętego wśród nas, tamże, s. 9-12.
 73. Materiały z ogólnopolskiego Kursu Homiletyczno-Katechetyczno-Liturgicznego 10-12 września 1984 r., Warszawa – Homilia, Wprowadzenie w tematykę kursu, Podsumowanie obrad, w: Wychowanie do miłości (red. bp K. Majdański), Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1987, s.11-12, 16-22, 89-90.
 74. Materiały z sympozjum naukowego na temat Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio, 13.02.1982 r., Warszawa – Wprowadzenie do sympozjum, w: Wychowanie do miłości (red. bp K. Majdański), Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1987, s. 117-118.
 75. Communauté de Vie et d’Amour, Paray-le Monial, 18.07.1988, ms.
 76. Rodzina wspólnotą życia i miłości, „Odpowiedzialność i Czyn” nr 1, 1988, s. 5-7.
 77. Polska – rodziną rodzin w nauczaniu Jana Pawła II, „Ethos” 1988, nr 4 (4), s. 55-62.
 78. La civilisation de la vie – VI Colloque national de la Famille Chretienne organise a Metz les 5-7.05.1989, par les Associations Familiales Catholiques et Famille Chretienne, „Famille Chretienne”, 8.03.1990, s. 31-33.
 79. Posługa Instytutu, „Tak – życiu, tak – prawdzie” 1 (1990), s. 7-14.
 80. Znaki klęski i znaki zwycięstwa jako wezwanie (wprowadzenie do sympozjum), „Tak – życiu, tak –prawdzie” 1 (1990), s. 41-45.
 81. Podsumowanie sympozjum, „Tak – życiu, tak –prawdzie” 1 (1990), s. 90-93.
 82. Bóg Ojcem. „Humanae vitae” po 20 latach (współautorstwo – ks. T. Styczeń SDS), w: Dar ludzkiego życia. Humanae vitae donum, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Jana Pawła II, Lublin 1991, s. 9-13.
 83. Zadania ISNaR wobec życia, „Tak – życiu, tak -prawdzie” 2 (1991), s. 16-17.
 84. Rodowód dokumentu (Karty Praw Rodziny), „Tak – życiu, tak -prawdzie” 4 (1991), s. 5-17.
 85. Z okazji nadania doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Szczeciński 3 X 1992 – On the occasion of the conferment of an Honorary Doctorate by the University of Szczecin, October 3, 1992, w: Służba prawdzie – Służba rodzinie. Pierwszy doktorat honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego nadany ks. abp Kazimierzowi Majdańskiemu (dokumentacja), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1992, s. 22-44. (Tekst w jęz. polskim opublikowany także w: „Szczecińskie Studia Kościelne” 3, Ottonianum 1992, s. 9-19).
 86. Przemówienie konkluzyjne, tamże, s. 58-60.
 87. „Ekologia ludzka”. Informacja o działalności Papieskiej Rady Rodziny w roku 1991, „Tak – życiu, tak – prawdzie” 5 (1992), s. 38-42.
 88. Reflexions sur les fondements scientifiques de toute action pro-life, „Tak – życiu, tak –prawdzie” 5 (1992), s. 42-47.
 89. Człowiek zmierzchu II tysiąclecia woła o ratunek!, „Tak – życiu, tak – prawdzie” 5 (1992), s. 48-54.
 90. Wprowadzenie, w: abp K. Majdański, ks. T. Styczeń, ks. A. Szostek, O cywilizację miłości i życia, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, Warszawa 1992, s. 3.
 91. Widzieć stan winnicy Pańskiej w epoce „unicestwiania źródeł życia” (Implikacje pastoralne), tamże, s. 20-25.
 92. Na wieki – miłosierdzie Pana!, w: Kazania o miłosierdziu Bożym, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1992, s. 217-223.
 93. Teologia małżeństwa i rodziny w nauce Soboru Watykańskiego II, w: Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Program duszpasterski na rok 1993/94, Katowice 1993, s. 27-39.
 94. Znaki naszych zmagań, „Ethos” R. 6, 1993, Nr 2-3 (21/22), s. 231-239.
 95. Człowiek zmierzchu II Tysiąclecia woła o ratunek, w: Życie jest święte, red. T. Styczeń SDS, Lublin 1993, s. 65-71.
 96. Słowo wstępne, w: T. Styczeń SDS, Urodziłeś się, by kochać, Lublin 1993.
 97. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, w: Życie jest święte, red. T. Styczeń SDS, Lublin 1993, s. 207-216.
 98. Święta Rodzina – dla rodzin świata, „Słowo – dziennik katolicki” 24-26.12.1993.
 99. W pokoju Chrystusa, „Słowo – dziennik katolicki” 31.12.1993-2.01.1994.
 100. Sytuacja rodziny we współczesnym świecie. Wykład wygłoszony w AWSD w Białymstoku 8.01.1994, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej”, Rok III (XXII), styczeń-luty-marzec 1994, Nr 1 (92), s. 53-60.
 101. Rodzina – miejsce Przymierza, w: XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny, Warszawa 1994, s. 33-47. (Opublikowane także w: „Ethos” 27 (1994), s. 15-26; „Nowy Przegląd Wszechpolski”, nr 7-8, 2004, s. 19-24.)
 102. Rodzina drogą Kościoła (List do Rodzin, 14), w: „Pukam do drzwi Waszych domów i pragnę się z Wami spotkać”. Rozważania na temat Listu do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, Warszawa 1994, s. 12-27.
 103. „W Trynitarnej tajemnicy Bożego życia”, tamże, s. 223-226.
 104. Rodzina w Roku Rodziny, w: Rodzina środowiskiem życia, Częstochowa 1994, s. 7-30.
 105. W poszukiwaniu prawdy o rodzinie, „Magazyn Słowo – dziennik katolicki”, Nr 16 (27) Rok II, 15-16-17.04.1994, s. 2-8.
 106. Sytuacja rodziny we współczesnym świecie, „Magazyn Słowo – dziennik katolicki”, Nr 16 (27) Rok II, 15-16-17.04.1994, s. 9-12.
 107. Rodzina w Roku Rodziny, „Magazyn Słowo – dziennik katolicki”, Nr 16 (27) Rok II, 15-16-17.04.1994, s. 13-17.
 108. Rodzina drogą Kościoła, „Magazyn Słowo – dziennik katolicki”, Nr 16 (27) Rok II, 15-16-17.04.1994, s. 18-19.
 109. Tak – Miłości, „Magazyn Słowo – dziennik katolicki”, Nr 16 (27) Rok II, 15-16-17.04.1994, s. 20-22.
 110. Tak – Życiu, „Magazyn Słowo – dziennik katolicki”, Nr 16 (27) Rok II, 15-16-17.04.1994, s. 23-25.
 111. Wychowanie czy deprawacja, „Magazyn Słowo – dziennik katolicki”, Nr 16 (27) Rok II, 15-16-17.04.1994, s. 26-28.
 112. Mędrcy w Betlejem, „Słowo – dziennik katolicki” 7-9.01.1994.
 113. Rodzino Święta – Oddajemy się Tobie! (tytuł zmieniony przez redakcję, powinno być: Nauka w służbie rodziny), „Słowo – dziennik katolicki” 14-16.01.1994.
 114. Nauka w służbie rodziny – eksperyment polski, „Słowo – dziennik katolicki” 21-23.01.1994.
 115. Wprowadzenie (do sesji „Europa jutra”), „Ethos” R. 7, nr 4 (28) 1994, s. 211-212.
 116. Na ziemi serc ludzkich (rozmowa), „Źródło Diecezji Rzeszowskiej”, nr 52 (156), 25.12.1994, s. II-III.
 117. [Wprowadzenie, w: Nauki o rodzinie w służbie ewangelizacji, In principio, Warszawa 1995, s. 5-8].
 118. Kościół w służbie rodziny, „Ateneum Kapłańskie” Z. 2(516) 1995. T. 124 R.87, s. 166-179.
 119. Niech Polska nie lęka się życia, „Magazyn Słowo – dziennik katolicki”, Nr 29 (93). Rok III 21-22-23 lipca 1995, s. 2 i 4.
 120. „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Homilia wygłoszona na Jasnej Górze do uczestników XV dorocznej pielgrzymki „Civitas Christiana” na rozpoczęcie nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego, „Magazyn – Słowo dziennik katolicki” 16-17-18.06.1995, s. 20-21.
 121. Nauka w służbie rodziny, w: Nauki o rodzinie, Ottonianum, [Szczecin], b.r., s. 9-19.
 122. „Evangelium vitae” wzywa do ewangelizacji na rzecz życia, „Szczecińskie Studia Kościelne” 6, Ottonianum 1995, s. 13-16.
 123. Rok Rodziny na przełomie dwóch tysiącleci, w: Polscy biskupi o św. Maksymilianie, Niepokalanów 1995, s. 220-223.
 124. Nie rozglądajmy się po ugorach (wywiad dla tyg. „Nowiny”), 1995 …
 125. Na ratunek człowiekowi, w: Czytając „Przekroczyć próg nadziei”, Lublin 1995, s. 62-70. (Przedrukowane także w: „Studia nad Rodziną”, IX, nr 1 (16) 2005, s. 5-11).
 126. Dwadzieścia lat nauk o rodzinie, w: Dwadzieścia lat nauk o rodzinie – Twenty Years of Family Sciences, Warszawa 1995, s. 9-12
 127. Korzenie Instytutu, tamże, s. 19-21.
 128. Pan jest wśród nas, tamże, s. 75-78.
 129. Od Synodu Biskupów 1980 do Światowego Spotkania Rodzin w roku 1994, tamże, s. 102-109.
 130. Drogi Dwudziestolecia, tamże, s. 118-127.
 131. Twenty years of family sciences, tamże, s. 203-206.
 132. Roots of the Institute, tamże, s. 213-215.
 133. The Lord is among us, tamże, s. 271-275.
 134. From the Synod of Bishops in 1980 to the World Meeting of Families in 1994, tamże, s. 294-301.
 135. The roads leading through the twenty years, tamże, s. 310-320.
 136. „Jego słuchajcie” (Mt 17, 7). Homilia wygłoszona w Archikatedrze Szczecińskiej w II niedzielę Wielkiego Postu, 3 marca 1996 roku, [Szczecin 1996].
 137. „Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”. Homilia wygłoszona 28.06.1997 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie w 25. rocznicę utworzenia diecezji szczecińsko-kamieńskiej, „Prezbiterium” nr 7-8, lipiec-sierpień 1997, R. XXV, s. 217-227. (Opublikowane także w: „Kurier Szczeciński”, 7 VIII 1997, s. 9, 18.
 138. Świadectwo o Koronacji – po latach trzydziestu. Słowo na zakończenie Mszy Świętej, Licheń, 15.08.1997 r.
 139. „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca” (J 6, 65). Homilia, Szczecin, 24.08.1997 r.
 140. Wstęp: „Życie ocalić, czy zabić” (Mk 3, 4), w: „Evangelium vitae” – encyklika ocalenia współczesnej rodziny i świata. „Evangelium Vitae” – the Encyclical of Salvation for the Family and the World Today, Warszawa 1997, s. 7-11.
 141. Życie w blasku Prawdy. Cywilizacja życia i prawdy w zwarciu z cywilizacją śmierci i kłamstwa, w: „Evangelium vitae” – encyklika ocalenia współczesnej rodziny i świata. „Evangelium Vitae” – the Encyclical of Salvation for the Family and the World Today, Warszawa 1997, s. 126-136. (Druk. także w: „Evangelium vitae – ocaleniem rodziny”, Biblioteka „Niedzieli”, Częstochowa 1997, s. 112-122 oraz w „Studiach nad Rodziną” 2000, R. IV, nr 2 (7), s. 9-18.)
 142. Królestwo prawdy i życia, tamże, s. 263-267. (Druk. także w: „Evangelium vitae – ocaleniem rodziny”, Częstochowa 1997, s. 229-232.)
 143. Introduction: „To Save Life, or to Kill” (Mk 3, 4), tamże, s. 275-279.
 144. Life in the Splendour of Truth. The Civilisation of Life and Truth in Conflict with the Civilisation of Death and Lies, tamże, s. 399-410.
 145. The Kingdom of Truth and Life, tamże, s. 547-551.
 146. „Objawiłem Twoje imię ludziom” (J 17, 6), „Studia nad Rodziną” 1 (1997), R. I, s. 151-157.
 147. „Chciałbym tu wspomnieć także o moich katechezach”, w: Jan Paweł II, „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Sakrament. O Jana Pawła II teologii ciała, red. ks. T. Styczeń, Lublin 1998, s. 5-17.
 148. Zmagania Przełomu Tysiącleci, w: Człowiek. Osoba. Płeć, red. M. Wójcik, Łomianki 1998, s. 9-20.
 149. „Będziesz słuchał głosu Pana Boga swego”, w: VI Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, Warszawa 1998, s. 38-52.
 150. Groźne nieporozumienie, „Nasz Dziennik”, 11.03.1998, s. 9.
 151. Myśli o tzw. „wychowaniu seksualnym”, „Laski”, Rok V, Nr 4-5 (26-27) 1998, s. 24-30.
 152. „Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego…”, „Różaniec” 9 (555) 1998, s. 18-19.
 153. Ja jestem Drogą…, „Różaniec” 10 (556) 1998, s. 18-19.
 154. W którą stronę?, „Nasz Dziennik”, 31.12.1998 – 1.01.1999, s. 12.
 155. Spotkanie nauki z posługą życiu. Wspomnienie o Profesorze Jérôme Lejeune, pierwszym przewodniczącym Papieskiej Akademii Życia, „Nasz Dziennik” 13-14 lutego 1999, s. 10-11.
 156. Wprowadzenie, w: Słownik małżeństwa i rodziny, red. bp prof. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999, s. IX-X.
 157. Krzyż – ocala, w: E. Sakowicz, Rozważania o Krzyżu, Lublin 1999, s. 7-11.
 158. Ojcostwo jako podstawowe powołanie mężczyzny, „Studia nad Rodziną” 2 (5) 1999 / Rok III, Warszawa 1999, s. 5-10.
 159. Wprowadzenie, w: „Arena bitwy o życie”, red. abp K. Majdański, Łomianki 2000, s. 9-10.
 160. Kwestia demograficzna – między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci, w: „Arena bitwy o życie”, red. abp K. Majdański, Łomianki 2000, s. 85-104.
 161. „Cywilizacja życia”. Przyczynek do syntezy, tamże, s. 131-146.
 162. Co z „Nigdy więcej”? Skrzywdzona prawda o życiu. Głos świadka, tamże, s. 185-202.
 163. Duchowe wymiary posługi wobec życia, tamże, s. 203-215.
 164. Chrystus zwyciężył śmierć, tamże, s. 233-244.
 165. Instytut Studiów nad Rodziną. Genealogia – realizacja – perspektywy, w: Rodzina na przełomie wieków. Międzynarodowe Sympozjum naukowe z okazji Jubileuszu 25-lecia Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa-Łomianki, 13-14 maja 2000, red. abp K. Majdański, Fundacja „Pomoc Rodzinie”, Łomianki 2000, s. 303-319. (Opublik. także fragment pt. Perspektywy Instytutu Studiów nad Rodziną, „Studia nad Rodziną”, R. XI, nr 1-2 (20-21) 2007, s. 145-148).
 166. W służbie Bogu życia, w: Głoście Ewangelię życia, Toruń 2000, s. 7-13.
 167. Drabina Jakubowa do nieba, „Nasz Dziennik” 2.05.2000.
 168. Szczyty powołania małżeńskiego, „Studia nad Rodziną” 2000, R. IV, nr 1 (6), s. 5-17.
 169. Jesus Christ from Dachau, w: The Family at the Turn of the Century. The International Scientific Symposium marking the Jubilee of the 25th Anniversary of the Institute for Studies on the Family of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Warsaw-Łomianki, 13-14 maja 2000, Łomianki 2000, s. 28-31.
 170. The Institute for Studies on the Family – genealogy, development and prospects, tamże, s. 301-317.
 171. Ocalić człowieka, w: Sympozjum O solidarność narodów Europy, 14 maja 2001, red. ks. T. Styczeń SDS, S. Majdański, C. Ritter, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, s. 75-78. (Opublikowane także w: Moralny fundament Europy, czyli o cywilizację życia, Lublin 2002, s. 181-184.
 172. Verso il Pontificio Consiglio per la Famiglia, „L’Osservatore Romano” 27.06.2001.
 173. Polska – areną bitwy o życie, „Nasz Dziennik”, 2-3.05.2001, s. 20.
 174. „Wspierajcie mnie!”. Homilia wygłoszona 12 maja 2001 r. w Instytucie Studiów nad Rodziną podczas sympozjum „Familiaris consortio po dwudziestu latach”, „Nasz Dziennik”, 16.05.2001, s. 10.
 175. Czas wielkiej próby Narodu, „Nasz Dziennik”, 4-5.08.2001, s. 16. (Obszerne fragmenty opublikowane także pt. Odpowiedzialność za Naród w: „Nowy Przegląd Wszechpolski”, nr 1-2, 2006, s. 26-27.)
 176. Pan Jezus uczy pokoju (wywiad), „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” (diec. dodatek do „Niedzieli”, nr 34, 26.08.2001, s. I.
 177. Ocalić człowieka, rodzinę i Naród, „Nasz Dziennik”, 8-9.09.2001, s. 18-19. (Opublikowane również w: Rodzina, miłość i życie, red. ks. A. Offmański, Szczecin 2002, s. 13-20. Obszerne fragmenty opublikowane także w: „Nowy Przegląd Wszechpolski”, nr 1-2, 2006, s. 23-25.)
 178. „Przyjdź Królestwo Twoje”. Homilia do rodzin zgromadzonych w Łomiankach 29 IX 2001, „Nasz Dziennik” 6-7.10.2001, s. 16-17.
 179. Powołani do świętości, „Nasz Dziennik” 20-21.10.2001, s. 12-13.
 180. Ewangelia uczy pokoju (wywiad – rozmawiał B. Nowak), „Źródło” 21.10.2001, nr 42 (512), s. 10-11.
 181. Przyszłość idzie przez rodzinę. Geneza i tło historyczne Adhortacji Apostolskiej „Familiaris consortio”, „Nasz Dziennik” 23.11.2001, s. 10-11.
 182. Ku Papieskiej Radzie Rodziny, „Nasz Dziennik”, 3.12.2001, s. 12.
 183. Skrzywdzona prawda o życiu, „Nasz Dziennik”, 8-9.12.2001, s. 16-17.
 184. Interdyscyplinarność w posłudze wobec prawdy o małżeństwie i rodzinie, „Studia nad Rodziną” 2001, R. V, nr 1 (8), s. 19-33.
 185. Odpowiedzialność za życie Narodu, „Studia nad Rodziną”, R. V, nr 2 (9) 2001, s. 9-19, (opublikowane także w: „Nasz Dziennik” 3-4.11.2001, s. 16-17).
 186. W końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje, w: Odważny głos prawdy, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2001, s. 21-37.
 187. Demografia w zmaganiach o życie, „Ethos” 2001, R. 14, nr 3 (55), s. 35-47.
 188. Rodzino, nie lękaj się!, „Dzień Pański”, 30.12.2001, nr 64.
 189. Zbawienie od Pana – przez człowieka, „Dla Boga i świata”. Biuletyn Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich, nr 29-30, 2001/2002, s. 5-7.
 190. Mędrcy w Betlejem, „Dzień Pański, 01.2002, nr 2.
 191. „Chwałą Boga – żyjący człowiek”, „Nasz Dziennik” 6-7.04.2002, s. 16-17.
 192. Geneza i tło historyczne Adhortacji Apostolskiej „Familiaris consortio”, „Studia nad Rodziną”, R. VI, nr 1 (10) 2002, s. 5-10.
 193. Znak sprzeciwu (konferencja wygłoszona podczas Pielgrzymki Rodzin, Łomianki, 28 IX 2002), „Nasz Dziennik”, 4.10.2002, s. 10-11.
 194. Wychować człowieka. Posłowie do książki: Dr. J. A. Riesman, E. W. Eichel, Kinsey- seks i oszustwo, Warszawa 2002, s. 441-456.
 195. Pokój i rodzina – dziś, „Nasz Dziennik” 11-12.01.2003, s. 11. (Opublikowane także w: „Niedziela”, nr 4, 26.01.2003, s. 17; „Źródło”, nr 8, 23.02.2003, s. 18-19; „Nowy Przegląd Wszechpolski, nr 3-4, 2003, s. 35-36.)
 196. Bezdroża Europy, „Nasz Dziennik”, 24-25 V 2003, s. 13.
 197. Znamiona cywilizacji śmierci na obliczu UE, „Nasz Dziennik”, 31.05 – 1.06.2003, s. 10. (Ponownie wydrukowane, na życzenie czytelników: „Nasz Dziennik”, 3.06.2003, s. 3.)
 198. Słowo wstępne, w: M. Czachorowski, Unia Europejska a prawa człowieka, Lublin 2003, s. 5-10.
 199. Prorodzinny Pontyfikat – „Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę”, „Studia nad Rodziną”, R. VII, nr 1(12) 2003, s. 5-18. (Opublikowane także w: „Nasz Dziennik”, 23-24.11.2002, s. 13-15.)
 200. Rodzina – wierna Bożemu zamysłowi – jako warunek ocalenia i odnowienia Europy, „Studia nad Rodziną”, R. VII, nr 2 (13) 2003, s. 39-44.
 201. Quo vadis, Europa?, „Studia nad Rodziną, R. VII, nr 2 (13) 2003, s. 145-154. (Opublikowane także w: „Nasz Dziennik”, 25-26.10.2003, s. 12-13.)
 202. „Radość i nadzieja” Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, „Nasz Dziennik”, 16 X 2003, s. 12-13.
 203. Osaczona rodzina woła o ocalenie, „Studia nad Rodziną, R. VIII, nr 1 (14) 2004, s. 5-12. (Opublikowane także w: „Nasz Dziennik”, 21.05.2004, s. 10-11).
 204. Przedmowa do książki Walentego Majdańskiego Planowanie zaludnienia, Łomianki 2004, s. 5-21 (opublikowana także w: „Studia nad Rodziną”, nr 2 (15) 2004, s. 103-117).
 205. „Przyjaciel rodziny, „Nasz Dziennik”, 4.04.2005, s. 3.
 206. Genealogia – Realizacja – Perspektywy (30-lecie Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW), „Nasz Dziennik”, 23-24.04.2005, s. 13-15.
 207. Jan Paweł II – nasz Mistrz i Przyjaciel, „Studia nad Rodziną”, R. IX, nr 2 (17) 2005, s. 7-11.
 208. Pierwsi wychowawcy, w: Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej. Problemy i wyzwania, red. ks. J. Stala, [Wydawnictwo] JEDNOŚĆ, Kielce 2005, s. 243-275.
 209. Niech Bóg życia błogosławi naszą Ojczyznę! Życzenia na Boże Narodzenie, przekazane na antenie Radia Maryja 25 XII 2005 r., „Nowy Przegląd Wszechpolski”, nr 1-2, 2006, s. 22.
 210. „Ty ścieżkę życia mi ukażesz”, „Nasz Dziennik”, 25-26.03.2006, s. 19-20. (Opublikowane także w: „Nowy Przegląd Wszechpolski”, nr 7-8, 2006, s. 21-24.)
 211. „Szukającym Pana niczego nie zabraknie” (Ps 34, 11). Fragmenty homilii wygłoszonej w Ośrodku Rodzin w Wisełce, na wyspie Wolin, w 61. rocznicę święceń kapłańskich, otrzymanych w Paryżu w dniu 29 VII 1945 r., „Nowy Przegląd Wszechpolski”, nr 9-10, 2006, s. 15-17.
 212. W służbie Świętej Rodziny. Homilia wygłoszona 31 XII 2006 r., „Nowy Przegląd Wszechpolski, nr 1-2, 2007, s. 24-25.
 213. List skierowany do Prezydenta, wszystkich członków Rządu i Parlamentu (17.02.2007), „Nasz Dziennik”, 10-11.03.2007, s. 3.
 214. „Familiaris consortio” owocem Synodu o Rodzinie – historia zwołania i prac synodalnych, „Studia nad Rodziną”, R. X, z. 1-2 (18-19) 2006, s. 57-64.
 215. Głos w dyskusji nt. terminu „familiologia” jako określającego zespół nauk o rodzinie, „Studia nad Rodziną”, R. X, z. 1-2 (18-19) 2006, s. 183-186.
 216. Małżeństwo i rodzina są dziełem Boga, w: Rodzina wiosną dla Europy i świata. Wybór tekstów z IV Światowego Kongresu Rodzin, 11-13 maja, Warszawa 2007, Fundacja Pomoc Rodzinie, Łomianki 2008, s. 29-31.
 217. Soborowa koncepcja rodziny jako „Kościoła domowego”. Pogłębienie teologii małżeństwa i rodziny, „Studia nad Rodziną”, R. XI, nr 1-2 (20-21) 2007, s. 73-86.
 218. Rodzina źródłem powołań, „Studia nad Rodziną”, R. XI, nr 1-2 (20-21) 2007, s. 99-107.
 219. Rodzina Święta jako wzorzec pracy i wychowania, „Studia nad Rodziną”, R. XI, nr 1-2 (20-21) 2007, s. 109-121.
 220. Duchowe wymiary posługi wobec życia, „Studia nad Rodziną”, R. XI, nr 1-2 (20-21) 2007, s. 123-132.

Artykuły: Duchowieństwo polskie w obozach koncentracyjnych. Proces monachijski. II wojna światowa. Kwestia pojednania polsko-niemieckiego

 1. „Stali się godni dla imienia Jezusowego zniewagę cierpieć”, „Ateneum Kapłańskie” 1964, R. 56, T. 67, z. 334, s. 302-308.
 2. W 25 rocznicę martyrologii duchowieństwa polskiego, „Tygodnik Powszechny” 17.01.1965, nr 3.
 3. Duchowieństwo polskie w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. (Memoriał przedstawiony Ojcu Świętemu Pawłowi VI i Sekretariatowi Stanu), 1970, ms.
 4. Pielgrzymka jubileuszowa, „Tygodnik Powszechny” 12.07.1970, nr 28 (1120), s. 1-2.
 5. Przemówienie w Radio Watykańskim 13 X 1970, „Ateneum Kapłańskie” 1971, R. 63, T. 77, z. 374-375, s. 206-208.
 6. Dwa jubileusze, „Ateneum Kapłańskie” 1971, R. 63, T. 77, z. 374-375, s. 3-5.
 7. Pierwszy spośród wielu, „Ateneum Kapłańskie” 1971, R. 63, T. 77, z. 377, s. 324-330.
 8. Pielgrzymka polskich księży – byłych więźniów obozów koncentracyjnych, „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” Rok XLV, nr 3-4 (1971), s. 131-139.
 9. Beatyfikacja o. Maksymiliana Marii, „Ateneum Kapłańskie” 79, 1972, s. 213-240.
 10. Biskup Michał Kozal. W 30-lecie śmierci Sługi Bożego, „Ateneum Kapłańskie” 1973, R. 65, T. 81, z. 389, s. 405-411.
 11. Spotkanie polskich księży – b. więźniów obozów koncentracyjnych z papieżem Janem XXIII jako nuncjuszem w Paryżu, w: W nurcie zagadnień soborowych, 1972.
 12. Proces monachijski, „Tygodnik Powszechny” 14.03.1976, nr 11.
 13. Proces w Monachium, „Gość Niedzielny” 28.03.1976, nr 13; 4.04.1976, nr 14; 11.04.1976, nr 15.
 14. Zeznanie w procesie monachijskim. 10.11.1975, „Chrześcijanin w świecie” 8, 1976, s. 40-45.
 15. Echa obozów koncentracyjnych. (I. Księża obozowcy z pielgrzymką Roku Świętego. II. Proces w Monachium), „Ateneum Kapłańskie” 1977, R. 70, T. 88, z. 408, s. 153-162.
 16. Nasze świadectwo, „Ateneum Kapłańskie” 1980, R. 72, T. 95, z. 431, s. 330-336.
 17. Więzień Dachau nr 22829 daje świadectwo, w: Dziesięciu sprawiedliwych. Wspomnienia okupacyjne, red. J. Turnau, Biblioteka „Więzi” 1986.
 18. Dachau-Häftling Nr. 22.829 bezeugt, w: Zehn Gerechte. Erinnerungen aus Polen an die deutsche Besatzungszeit 1939-1945, (tłum z polskiego: W. Grycz) Grünewald-Kaiser 1989, s. 93-107.
 19. Zmaganie o godność człowieka 1939-45 (Włocławek – Ląd – Sachsenhausen – Oranienburg – Dachau), w: Martyrologia duchowieństwa polskiego 1939-1956, Łódź 1992, s. 18-24.
 20. „Ty rozerwałeś moje kajdany. Tobie złożę ofiarę pochwalną”, w: Martyrologia duchowieństwa polskiego 1939-1956, Łódź 1992, s. 262-270.
 21. Wspomnienia (Przemówienia podczas uroczystości udekorowania Wielkim Niemieckim Krzyżem Zasługi), „Szczecińskie Studia Kościelne” 3, Ottonianum 1992, s. 12-15.
 22. Urodziny Świętego (100-lecie urodzin św. Maksymiliana Marii), „Informator Rycerstwa Niepokalanej”, nr 10 (58) 1994, s. 357-362. (Opublik. także w: Polscy biskupi o św. Maksymilianie, Niepokalanów 1995, s. 128-136.
 23. Przestrzenie miłości rozważane w Niepokalanowie, tamże, s. 258-266. (Opublikowane także w: „Rycerz Niepokalanej”, nr 12 (462) 1994, s. 509-514.)
 24. Dies ist ien Zeugnis des KZ-Häftlings Nr. 22.829 bezeugt, w: Zehn Gerechte. Erinnerungen aus Polen an die deutsche Besatzungszeit 1939-1945, (tłum z polskiego: S. Dzida) Janineum-Wien 1996, s. 87-100.
 25. „Będziecie Moimi świadkami”, Tygodnik katolicki „Niedziela” nr 43, 1997, s. 16.
 26. „Wywyższył pokornych”. Kazanie wygłoszone 12 października 1996 r. w Niepokalanowie z okazji 25 rocznicy beatyfikacji ojca Maksymiliana Kolbego, „Informator Rycerstwa Niepokalanej”, nr 1 (85) styczeń 1997, s. 8-10.
 27. O przebaczeniu, pamięci historycznej i zapomnieniu, „Trzecie Tysiąclecie” Nr 3-4 (4-5) 1998, s. 46-48.
 28. Gli esperimenti sull’uomo, una storia vissuta, w: Il processo di Norimberga a cinquant’anni dalla sua celebrazione. Atti del Simposio internazionale, Lecce, 5-6-7 dicembre 1997, Milano 1998, s. 163-171.
 29. What about „Never Again?” The Wronged Truth about Life. The Contribution of a Witness, w: Medicine and Law: For or Against Life?, Libreria Editrice Vaticana 1999, s. 22-35.
 30. An Attempt at a Conclusion: Which Direction to Choose?, tamże, s. 322-324.
 31. Co z „Nigdy więcej”? Skrzywdzona prawda o życiu. Głos świadka, w: Medycyna i Prawo: za czy przeciw życiu? Materiały z sympozjum zorganizowanego w 50. rocznicę uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (Warszawa – Lublin – Kraków 30 XI – 5 XII 1998), red. bp E. Sgreccia, T. Styczeń SDS, J. Gula, C. Ritter, Lublin 1999, s. 26-37.
 32. W którą stronę? – Próba konkluzji, tamże, s. 279-281.
 33. Oddychać historią Narodu (wywiad), „Nasz Dziennik”, 2-3.05.2000, s. 16-17.
 34. Chrystus z Dachau, w: Rodzina na przełomie wieków. Międzynarodowe Sympozjum naukowe z okazji Jubileuszu 25-lecia Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa-Łomianki, 13-14 maja 2000, red. abp K. Majdański, Łomianki 2000, s. 27-29.
 35. Historia docet, „Nasz Dziennik” 10-11.11.2001, s. 16-17.
 36. Ocalenie – wbrew wszelkiej nadziei, „Nasz Dziennik” 29.04.2002, s. 9.
 37. Martyrologium polskiego Duchowieństwa, w: Świadek Jezusa, red. ks. M. Chmielewski, Homo meditans, tom XXV, TN KUL 2004, s. 119-127. (Opublikowane także w: „Ethos” nr 67-68, 2004, s. 241-247 oraz „Nasz Dziennik”, 13-14.12.2003, s. 12-13.)
 38. Wielkie dni Dachau: 22-29 kwietnia 1945 roku, „Nasz Dziennik”, 29.04.2004, s. 11.
 39. Sny o wolności. Ocalenie za przyczyną św. Józefa, „Nasz Dziennik”, 29.04.2005, s. 9.
 40. Orędzie przebaczenia i pokoju, „Nowy Przegląd Wszechpolski”, nr 11-12, 2005, s. 24-25.
 41. Zeznania w procesie monachijskim, „Nowy Przegląd Wszechpolski”, nr 11-12, 2005, s. 25-28.
 42. Pojednanie domaga się prawdy, „Nowy Przegląd Wszechpolski”, nr 11-12, 2005, s. 28-29.

Artykuły o tematyce historycznej, społecznej

 1. Na cmentarzysku – nowe życie, w: ks. St. Kozierowski, Atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny zachodniej, Poznań 1934, reprint wyd. przez Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin 1990.
 2. Korzenie Polski. Przemówienie skierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej, Szczecin 20.03.1990.
 3. Wierny świadek dramatycznych dziejów tej ziemi, „Szczecińskie Studia Kościelne”, nr 2, Ottonianum 1991, s. 13-19.
 4. Niezwykle wielkie wydarzenia. Przemówienie skierowane do Prezydenta Niemieckiej Republiki Federalnej Profesora dr. Romana Herzoga, Bonn, Villa Hammerschmidt 10.05.1995, „Magazyn – Słowo dziennik katolicki” 16-17-18.06.1995, s. 19.
 5. Polska jest Matką. Przemówienie wygłoszone w czasie Uroczystości nadania Orderu „Polonia Mater Nostra Est”, Warszawa, 12.11.1995.
 6. Magnalia Dei. Milenijne przypomnienia abp. Kazimierza Majdańskiego, „Słowo – dziennik katolicki”, 1.07.1996, s. 5.
 7. Referendum konstytucyjne. Głos biskupa – b. więźnia obozów koncentracyjnych, „Prezbiterium”, n. 5-6 (1997), s. 186-188.
 8. Der „Hölle” entronnen, w: D. Körner, Katholiken in Polen. Gespräche mit Intellektuellen, Verlag am Park, Berlin 1998, s. 14-31.
 9. Znaki naszych zmagań, w: Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna, red. W. Chudy, Lublin 2002, s. 138-148. (Opublikowane także pt. Znaki naszych zmagań przez wieki, „Nowy Przegląd Wszechpolski”, nr 7-8, 2006, s. 18-21.)
 10. Wyboista droga (rozmowa), „Nasz Dziennik”, 22-23.03.2003, s. 14-15.
 11. Honorowe obywatelstwo Warszawy, „Laski”, nr 5, 2004, s. 28-30. (Tekst opublikowany również w: „Nowy Przegląd Wszechpolski”, nr 9-10, 2004, s. 32-33).
 12. Do parlamentarzystów polskich, „Źródło”, nr 6 / 2004, s. 24.
 13. Nad Odrę i Bałtyk przyszło Nowe (wywiad), „Kurier Szczeciński”, 3.09.2004, s. 11. (Opublikowane także w: „Nowy Przegląd Wszechpolski”, nr 11-12, 2004, s. 21-23.)
 14. Słowo wstępne, w: J. Sokołowski, J. Zimny, R. H. Kozłowski, Polska XXI wieku – nowa wizja i strategia rozwoju, Fundacja Pomoc Rodzinie, Łomianki 2005, s. 17-18.
 15. Katolicy wobec wyborów, „Nowy Przegląd Wszechpolski”, nr 9-10, 2005, s. 6-7.
 16. Obecna sytuacja społeczno-polityczna Polski. Niektóre uwagi i refleksje, „Niedziela”, nr 37, 11 XI 2005, s. 20.
 17. Rozmowa dla pisma Światowej Federacji Polskich Kombatantów „Westerplatte” z księdzem arcybiskupem prof. dr hab. Kazimierzem Majdańskim, „Westerplatte” 2006, nr 1-2 (44-45), s. 3-6.
 18. Mój Szczecin, „Nowy Przegląd Wszechpolski”, nr 3-4, 2006, s. 20-22.
 19. Szczyty wielkości naszej Ojczyzny, „Nowy Przegląd Wszechpolski”, nr 5-6, 2006, s. 28-29.
 20. Prawdy wyborcze. Pro memoria, „Niedziela”, nr 45, 5.11.2006, s. 28. (Opublikowane także w: „Nowy Przegląd Wszechpolski”, nr 11-12, 2006, s. 3.)

Postacie świętych, wspomnienia i świadectwa o osobach żyjących lub zmarłych

 1. Pius XII zmarł, „Ateneum Kapłańskie” 1958, R. 50, T. 57, z. 298, s. 163-166.
 2. Święty proboszcz, „Ateneum Kapłańskie” 61 (1960), s. 344-351.
 3. Śp. ks. biskup Franciszek Korszyński 19 I 1893 – 3 XI 1962, „Ateneum Kapłańskie” 1962, R. 54, T. 65, z. 323, s. 193-197.
 4. Życie i śmierć Biskupa Włocławskiego, „Ateneum Kapłańskie” 1968, R. 60, T. 71, z. 359, s. 355-362.
 5. Jan Adamecki (23 IV 1895 – 7 VII 1972), „Ateneum Kapłańskie” 1972, R. 64, T. 79, z. 383, s. 331-336.
 6. Była cicha… W 150 rocznicę urodzin Zofii Angeli Truszkowskiej, „Tygodnik Powszechny” 25 (1975).
 7. Per il 75 Genetliaco di S.E. Mons. C. Manziana, w: Teologia, liturgia, storia. Miscellanea in onore di C. Manziana. Estratti, Brescia, La Scuola, Morcelliana 1977, s. 11-16.
 8. Pasterz diecezji, CHS 8 (1976) 143-151.
 9. Henryk Kaczorowski, „Ateneum Kapłańskie” 1976, R. 68, T. 86, z. 404, s. 404-410.
 10. Tryptyk Polski, „Ateneum Kapłańskie” 1980, R. 72, T. 94, z. 426, s. 3-13.
 11. Przedmowa, w: Gracjan Bojar-Fijałkowski, Święty Otton z Bambergu, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1986, s. …
 12. Świadectwo w książce Moje spotkania z Janem Pawłem II, Warszawa 1991, s. 99-101.
 13. Człowiek przełomu, w: Patientia et caritas. W hołdzie Księdzu Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu w 25-lecie sakry biskupiej 8.II.1970 – 8.II.1995, Wrocław 1995, s. 113-118.
 14. Królewicz z rodu Jagiellonów, „Nasz Dziennik” 6-7.03.1999, s. 9.
 15. Życie jak szarża ułańska, w: Służył w prostocie i miłości. Księga pamiątkowa ku czci ks. Stanisława Piotrowskiego (1912-1998), red. ks. St. Olejnik, ks. J. Plota, Kalisz 2003, s. 117-124.
 16. Środowisko rodzinne świętego Królewicza, „Nasz Dziennik”, 13-14 III 2004, s. 9.
 17. Słowo wstępne, w: Doscendo discere. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anastazego L. Bławata, red. ks. Alfred Dyr SAC, Pallottinum 2008, s. 7-8.

Recenzje

 1. Jacques Leclercq, Jakob David: Die Familie, Herder, Freiburg 1955, IX, 421 s.
 2. Mgr A. Martin, Le mariage. Rennes, ed. Rion-Reuze 471 s. „Ateneum Kapłańskie” 56, 1958, s. 470-472.
 3. F. X. Arnold: La femme dans l’Eglise, Paris, Les editions ouvreres 1955, 141 s. „Ateneum Kapłańskie” 57, 1958, s. 478-479.
 4. Matka – Fundament wychowania moralnego, Poznań, Seminarium Zagraniczne 1948, 59 s. „Ateneum Kapłańskie” 57, 1958, s. 480.
 5. Femmes d’absents, Paris, ed. du Cerf 1945, (128+10 s.), „Ateneum Kapłańskie” 1958, R. 50, T. 57, z. 299, s. 480.
 6. Bp Dr F. Korszyńskim Jasen promienie w Dachau Poznań, Pallottinum 1957, 358 s., „Ateneum Kapłańskie” 1958, R. 50, T. 57, z. 298, s. 318-319.
 7. Jerzy Langman, Oczekiwanie – Buchenwald, Społ. Inst. Wydawn. Znak, Kraków 1973, 440 s. – Do Autora książki „Oczekiwanie – Buchenwald”, „Znak” 248 (1975), s. 227-234.

Tłumaczenia i opracowania

 1. Deman, Francuskie próby odnowienia teologii. „Ateneum Kapłańskie” 53, 1950, s. 81-113.
 2. Pius XII uczy: Problemy moralne życia małżeńskiego. Przemówienie Piusa XII z 29 X 1951, „Ateneum Kapłańskie” 1958, R. 50, T. 56, z. 295, s. 219-235.
 3. Garrigou-Lagrange O.P.: De sanctificatione sacerdotum. De unione sacerdotis cum Christo Sacerdote et Victima. Obie prace przetłumaczone, opracowane i wydane pt. Ku doskonałości kapłańskiej, Poznań, Pallotinum 1958, 432 s.
 4. Deklaracja Delegacji Stolicy Apostolskiej na Światową Konferencję do spraw Populacji (tłumaczenie), „Ateneum Kapłańskie” 84, 1975, s. 208-217.
 5. Tłumaczenie i opracowanie oraz wstęp: Stworzeni do miłości 2. A. Laun, Miłość i partnerstwo, Łomianki 1993.
 6. Bp Angelo Scola: Słabość i moc współczesnej rodziny. Referat wygłoszony w Rzymie, w czasie obrad instytutów rodziny i bioetyki, zorganizowanych przez Papieską Radę Rodziny, w listopadzie 1995 roku. (Tytuł oryginału: Il servizio pastorale e il bene della famiglia), „Tak – życiu, tak – prawdzie” n. 10. Łomianki 1996.

Niektóre prace nie drukowane

 1. Jacek Woroniecki – polski teolog moralista, Włocławek 1950 (ms).
 2. Życie zakonne a życie rodzinne, Włocławek 1954 (ms).
 3. Celibat kapłański w encyklice „Sacra virginitas”. Z cyklu „Zagadnienia moralne”, Włocławek 1955 (ms).
 4. Pius XII o moralności małżeńskiej. Z cyklu „Zagadnienia moralne”, Włocławek 1955 (ms).
 5. Koch, Homiletisches Handbuch (dzieło wielotomowe), Freiburg, Breisgau, Herder. Redakcja zbiorowego tłumaczenia.
 6. Ein ungewöhnlicher Mensch (Niezwykły człowiek. W 80-lecie urodzin Johannesa Thulla) (ms.).
 7. „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię…” (Łk 12, 49). Wspomnienie o Teresie Strzembosz (ms.).
 8. Następca Błogosławionego Josemaria Escriva (ms.).

Prace redakcyjne

 1. „Ateneum Kapłańskie” – redaktor naczelny w latach 1956-1975.
 2. Antropologiczne kategorie trzeźwości: materiały ogólnopolskiego sympozjum pastoralnego 20-21 czerwca 1978, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1980.
 3. Teologia małżeństwa i rodziny, Tom I, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1980.
 4. Teologia małżeństwa i rodziny, Tom II, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1990.
 5. Rozwój człowieka w rodzinie, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1982.
 6. W służbie godności małżeństwa i rodziny. 10-lecie Instytutu Studiów nad Rodziną, Łomianki 1985.
 7. Wychowanie do miłości, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1987.
 8. Dar ludzkiego życia. Humanae vitae donum. W dwudziestą rocznicę ogłoszenia encykliki „Humanae vitae”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Jana Pawła II, Lublin 1991.
 9. Biuletyn Instytutu Studiów nad Rodziną „Tak – życiu, tak – prawdzie”:
  • „Tak – życiu tak – prawdzie”, z.1: Sympozjum w Instytucie Studiów nad Rodziną. 15-lecie ISNaR. Łomianki 28.IV – 3 XII 1990. Łomianki 1991.
  • „Tak – życiu tak – prawdzie”, z. 2: Seminarium dla dziennikarzy. Łomianki 13 XII 1990. Łomianki 1991.
  • „Tak – życiu tak – prawdzie”, z. 3: Memoriał w sprawie prawnej obrony życia człowieka poczętego. Łomianki 1991.
  • „Tak – życiu tak – prawdzie”, z. 4: Spotkanie z Parlamentarzystami Rzeczypospolitej Polskiej. Łomianki, 3 IV 1991. Łomianki 1991.
  • „Tak – życiu tak – prawdzie”, z. 5: Posiedzenie Rady naukowej Instytutu Studiów nad Rodziną. Łomianki 18 VI 1991. Łomianki 1992.
  • „Tak – życiu tak – prawdzie”, z. 6: Atak na wartości. Cz. I. Łomianki 1993.
  • „Tak – życiu tak – prawdzie”, z. 7: Atak na wartości. Cz. II. Łomianki 1994.
  • „Tak – życiu tak – prawdzie”, z. 8: Michel Schooyans, Rodzina w kontekście problemów demograficznych. Łomianki 1994.
  • „Tak – życiu tak – prawdzie”, z. 9: Christine de Vollmer: Prawda o aborcji w życiu kobiety. Łomianki 1994.
  • „Tak – życiu tak – prawdzie”, z. 10: Słabość i moc współczesnej rodziny. Łomianki, 1996.
 10. Seria wydawnicza „Stworzeni do miłości”:
  • Stworzeni do miłości 1. Jana Pawła II rozmowy z młodymi, Łomianki 1991.
  • Stworzeni do miłości 2. Andreas Laun, Miłość i partnerstwo, Łomianki 1993.
 11. Nauki o rodzinie w relacji do duszpasterstwa rodzin i nowej Ewangelizacji. Propozycje opracowane na życzenie Papieskiej Rady Rodziny, Instytut Studiów nad Rodziną, Warszawa-Łomianki 1993.
 12. Nauki o rodzinie w służbie ewangelizacji, praca zbiorowa, In principio, Warszawa 1995.
 13. Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie, Instytut Studiów nad Rodziną, [Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej], Łomianki 1996 (redakcja tłumaczenia polskiego).
 14. „Evangelium vitae” – encyklika ocalenia współczesnej rodziny i świata. „Evangelium Vitae” – the Encyclical of Salvation for the Family and the World Today, Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1997.
 15. „Arena bitwy o życie”. Aktualna sytuacja demograficzna w świecie i w Polsce, Fundacja Pomoc Rodzinie, Łomianki 2000.
 16. Rodzina na przełomie wieków. Międzynarodowe Sympozjum naukowe z okazji Jubileuszu 25-lecia Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa-Łomianki, 13-14 maja 2000, Fundacja Pomoc Rodzinie, Łomianki 2000.
 17. The Family at the Turn of the Century. The International Scientific Symposium marking the Jubilee of the 25th Anniversary of the Institute for Studies on the Family of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Warsaw-Łomianki, 13-14 maja 2000, Fundacja Pomoc Rodzinie, Łomianki 2000.

oprac. D. Bazyluk