Studia

Studia

INSTYTUT STUDIÓW NAD RODZINĄ 
im. Abp. Kazimierza Majdańskiego
zaprasza do
STUDIUM PRAKTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA
DO TOWARZYSZENIA MAŁŻEŃSTWOM,
pod patronatem
Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.

 

STUDIUM pragnie odpowiedzieć na aktualne wezwanie Ojca Świętego Franciszka:

 • jak troszczyć się dziś o wspieranie małżonków,
 • jak im pomagać w przezwyciężeniu stojących przed nimi zagrożeń,
 • jak towarzyszyć im w ich roli wychowawczej,
 • jak utwierdzać stabilność jedności małżeńskiej (por. AL 52)

W poszukiwaniu odpowiedzi będziemy korzystać z doświadczeń współczesnych apostołów rodziny w Kościele, rozpoznając obecne znaki czasu.

Ufamy, że także w tym zadaniu towarzyszyć nam będzie wielki Przyjaciel i Patron Rodzin św. Jan Paweł II.

Zapraszamy do podjęcia i współtworzenia studium, którego celem jest kształcenie praktycznych umiejętności w towarzyszeniu małżeństwom w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z nauk o rodzinie.

Studium adresowane jest do osób świeckich i duchownych już zaangażowanych lub pragnących się zaangażować w duszpasterstwo rodzin i towarzyszenie małżonkom.

Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu w soboty i niedziele, obejmując w module podstawowym 120 godzin. Podstawową formą zajęć praktycznych będzie studium przypadku.

Warunki rekrutacji i terminy zajęć na stronie www.isnarakm.pl

Przewidywana wysokości opłaty za moduł podstawowy wynosi 600 zł., a w przypadku pary małżeńskiej – 500 zł od osoby.

Program studium łączy elementy formacyjne, studyjne oraz warsztatowe i będzie obejmował m.in. następujące obszary tematyczne:

I. Współczesne konteksty towarzyszenia małżonkom

 • Aktualna sytuacja małżeństwa i rodziny – zasadnicze wyzwania
 • Rodzina pierwszą drogą Kościoła
 • Formy towarzyszenia rodzinie – wsparcie, formacja

II. Towarzyszenie małżonkom w odkrywaniu Bożego zamysłu o małżeństwie i rodzinie

 • Powołanie do miłości – dar i zadanie, logika daru, sakramentalność
 • Personalistyczne podstawy miłości małżeńskiej
 • Wybrane propozycje programów formacyjno-duszpasterskich dla małżeństw i rodzin

III. Towarzyszenie małżonkom w zakresie budowania jedności

 • Kryteria dojrzałości osobowościowej warunkującej jakość relacji małżeńskiej
 • Etapy rozwoju miłości
 • Zadanie budowania jedności w różnych sferach życia małżeńskiego (interpersonalnej, intelektualnej, seksualnej, płodności, emocjonalnej, duchowości)

IV. Towarzyszenie małżonkom w zakresie realizacji zadań prokreacyjnych

 • Istota płodności małżeńskiej, integracja płciowości i płodności
 • Postawy wobec płodności
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo
 • Praktyczne umiejętności w zakresie metod rozpoznawania płodności

V. Towarzyszenie małżonkom w zakresie zadań wychowawczych

 • Istota wychowania i metody wychowawcze
 • Podstawowe warunki wpływu wychowawczego
 • Specyfika relacji i komunikacji z dziećmi w poszczególnych okresach ich rozwoju
 • Trudności i błędy wychowawcze, Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży

VI. Pomoc specjalistyczna małżonkom w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych

 • Różne formy pomocy małżonkom
 • Elementy pomocy psychologicznej i terapeutycznej
 • Wprowadzenie do mediacji pojednawczych
 • Wprowadzenie do  «Programu 12 kroków»

VII. Towarzyszenie małżonkom w życiu wiarą i w rozwoju duchowym

 • Umiejętność rozeznawania duchowego
 • Wybrane programy pomocy małżeństwom i rodzinom doświadczającym trudności

 

Warunki rekrutacji:

Warunkiem przyjęcia do Studium jest złożenie w terminie do 30 września 2019r. wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego:

kwestionariusz zgłoszeniowy_Studium_2019-20

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń.

Kwestionariusz można złożyć osobiście w Sekretariacie ISNaR lub przesyłając pocztą na adres:

Instytut Studiów Nad Rodziną
ul. K. K. Baczyńskiego 9
05-092 Łomianki k/Warszawy
tel. 783-950-657
[email protected]

KOCHAĆ RODZINĘ, to znaczy umieć cenić jej wartości i możliwości i zawsze je popierać. Kochać rodzinę, to znaczy poznać niebezpieczeństwa i zło, które jej zagraża, aby móc je pokonać. Kochać rodzinę, to znaczy przyczyniać się do tworzenia środowiska sprzyjającego jej rozwojowi. Zaś szczególną formą miłości wobec dzisiejszej rodziny chrześcijańskiej, kuszonej często zniechęceniem, dręczonej rosnącymi trudnościami, jest przywrócenie jej zaufania do siebie samej, do własnego bogactwa natury i łaski, do posłannictwa powierzonego jej przez Boga. „Trzeba, aby rodziny naszych czasów powstały! Trzeba, aby szły za Chrystusem!” (Jan Paweł II, Familiaris consortio, nr 86).