Ks. prof. Tadeusz Guz – wykłady na SPPTM

Ks. prof. Tadeusz Guz – wykłady na SPPTM

Ks. Prof. Tadeusz Guz – polski katolicki prezbiter, filozof, teolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W swej działalności duszpasterskiej, naukowej i publicystycznej odważnie przedstawia m.in. naukę Kościoła dotyczącą ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.