Program Studium PPTM

Program Studium PPTM

Program STUDIUM łączy elementy formacyjne, studyjne oraz warsztatowe i obejmuje w module podstawowym (120 godzin) m.in. następujące obszary tematyczne:

I. Współczesne konteksty towarzyszenia małżonkom

 • Aktualna sytuacja małżeństwa i rodziny – zasadnicze wyzwania
 • Rodzina pierwszą drogą Kościoła
 • Formy towarzyszenia rodzinie – wsparcie, formacja

II. Towarzyszenie małżonkom w odkrywaniu Bożego zamysłu o małżeństwie i rodzinie

 • Powołanie do miłości – dar i zadanie, logika daru, sakramentalność
 • Personalistyczne podstawy miłości małżeńskiej
 • Wybrane propozycje programów formacyjno-duszpasterskich dla małżeństw i rodzin

III. Towarzyszenie małżonkom w zakresie budowania jedności

 • Kryteria dojrzałości osobowościowej warunkującej jakość relacji małżeńskiej
 • Etapy rozwoju miłości
 • Zadanie budowania jedności w różnych sferach życia małżeńskiego (interpersonalnej, intelektualnej, seksualnej, płodności, emocjonalnej, duchowości)

IV. Towarzyszenie małżonkom w zakresie realizacji zadań prokreacyjnych

 • Istota płodności małżeńskiej, integracja płciowości i płodności
 • Postawy wobec płodności
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo
 • Praktyczne umiejętności w zakresie metod rozpoznawania płodności

V. Towarzyszenie małżonkom w zakresie zadań wychowawczych

 • Istota wychowania i metody wychowawcze
 • Podstawowe warunki wpływu wychowawczego
 • Specyfika relacji i komunikacji z dziećmi w poszczególnych okresach ich rozwoju
 • Trudności i błędy wychowawcze, Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży

VI. Pomoc specjalistyczna małżonkom w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych

 • Różne formy pomocy małżonkom
 • Elementy pomocy psychologicznej i terapeutycznej
 • Wprowadzenie do mediacji pojednawczych
 • Wprowadzenie do  «Programu 12 kroków»

VII. Towarzyszenie małżonkom w życiu wiarą i w rozwoju duchowym

 • Umiejętność rozeznawania duchowego
 • Wybrane programy pomocy małżeństwom i rodzinom doświadczającym trudności