7 czerwca 2020 – ZAKOŃCZENIE DRUGIEJ EDYCJI STUDIUM PRAKTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA DO TOWARZYSZENIA MAŁŻEŃSTWOM ORAZ KURSÓW DOSKONALĄCYCH

7 czerwca 2020 – ZAKOŃCZENIE DRUGIEJ EDYCJI STUDIUM PRAKTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA DO TOWARZYSZENIA MAŁŻEŃSTWOM ORAZ KURSÓW DOSKONALĄCYCH

W Niedzielę Trójcy Świętej  7.06 o godz. 12.00 pragniemy modlitewnie zakończyć  II Edycję Studium Praktycznego Przygotowania do Towarzyszenia Małżeństwom oraz Kursów Doskonalących.

WielkaNoc 2020

WielkaNoc 2020

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie (J 11,25).
W tym dramatycznym dla całego świata czasie, bądźmy zjednoczeni w modlitwie i duchowej łączności z całym Kościołem, ufajmy Bogu, który w Jezusie z Nazaretu – Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym – objawia swoją pełną miłości paschalną obecność mówiąc: „Pokój wam, nie lękajcie się!”

Odwołanie zajęć na Studium – wiadomość z 11 marca 2020

Odwołanie zajęć na Studium – wiadomość z 11 marca 2020

Szanowni Państwo, w związku zarządzeniami Władz Państwa związanymi z sytuacją epidemiologiczną w kraju, zobowiązani jesteśmy odwołać zajęcia i warsztaty przewidziane na 14-15 marca 2020r. Będziemy rozważać możliwości zakończenia realizacji programu Studium i po ustabilizowaniu się sytuacji przekażemy Państwu stosowne informacje. Trwajmy w ufnej modlitwie o zatrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii o zdrowie dla chorych i bezpieczeństwo dla wszystkich rodzin, samotnych, starszych i siły dla wszystkich służb w tym szczególnie medycznej. Szczęść Boże ks. Krzysztof Wolski – Dyrektor ISNaR AKM  

Konferencja „DAR I TAJEMNICA AFILIACJI” – 29 lutego 2020

Konferencja „DAR I TAJEMNICA AFILIACJI” – 29 lutego 2020

Konferencja „DAR I TAJEMNICA AFILIACJI” pragnie przypomnieć i rozwinąć syntetyczną myśl Założyciela odnoszącą się do charyzmatu Instytutu Świętej Rodziny: „Własnym darem Instytutu jest całkowite oddanie całego Instytutu, jak i osobiste oddanie się poszczególnych jego członków Świętej Rodzinie, dla oddawania z Nią i przez Nią chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, dla wchodzenia w tajemnicę Jej duchowości i świętości, dla ukazywania Jej posłannictwa wobec rodzin jako „ikony i wzoru” oraz – wobec obecnej bardzo trudnej sytuacji rodziny – jako ratunku i ocalenia”.