Wielkanoc 2024

Wielkanoc 2024

Wielkanoc 2024

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei (1P 1,3)

 Drodzy Przyjaciele, Studenci i Absolwenci Instytutu Studiów nad Rodziną im. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego!

W radości Zmartwychwstania wołam do wszystkich: Otwórzcie drzwi Waszych serc i Waszych domostw Jezusowi Zmartwychwstałemu! Otwórzcie – na radość w Panu! Na radość
– że zwyciężył śmierć – dla nas,
– że zwyciężył grzech – dla nas,
– że nam mówi: «Nie bójcie się!»
– że «Bóg ustanowił Go Sędzią żywych i umarłych»
– i «że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów»”. (Abp Kazimierz Majdański)

W imieniu wszystkich współtworzących dzieło Instytutu składam najserdeczniejsze życzenia paschalnego spotkania z Jezusem żyjącym na wieki.  Życzę  wszelkich łask a nade wszystko  Chrystusowego pokoju, który zwycięża wszelkie zło i obdarza nas miłością radością i światłem.

ks. Krzysztof Wolski
dyrektor ISNaRaKM