Rozpoczęcie 4-edycji Studium Praktycznego Przygotowania do Towarzyszenia Małżeństwom 20-21.01.2024

Rozpoczęcie 4-edycji Studium Praktycznego Przygotowania do Towarzyszenia Małżeństwom 20-21.01.2024

Szanowni Państwo!

Drodzy Kandydaci na Studium Praktycznego Przygotowania do Towarzyszenia Małżeństwom!

Na początek Nowego Roku mam dobrą wiadomość, iż zgłosiła się odpowiednia liczba kandydatów do Studium Praktycznego Przygotowania do Towarzyszenia Małżeństwom, a w związku z tym możemy rozpocząć kolejną edycję Studium i zaprosić Państwa na pierwsze zajęcia w dniach 20-21.01.2024 w realnej obecności w Instytucie Studiów nad Rodziną im. Abpa Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach przy ul. Baczyńskiego 9.

Podstawowy moduł Studium będzie obejmował 120 godzin i realizowany będzie podczas sześciu spotkań w sobotę i niedzielę. Po wstępnych konsultacjach przeważa opcja, że połowa zajęć (szczególnie w formie warsztatowej) byłaby realizowana podczas bezpośrednich spotkań w Instytucie w Łomiankach, a pozostałe on-line,  w następujących  terminach:

20-21.01.2024;

17-18.02.2024; on-line

16-17.03.2024;

20-21.04.2024; on-line

4-5.05.2024; on-line

25-26.05.2024

Podczas pierwszego spotkania studyjnego w Łomiankach, w sobotę zajęcia będą odbywały się w godz. 9.00-18.05, zaś w niedzielę w godz. 8.15-16.30. W sobotę przed rozpoczęciem zajęć o godz. 8.00, zaś w niedziele w czasie przerwy między zajęciami o godz. 11.45 będzie możliwość udziału we Mszy Świętej.

Opłata za udział w Studium wynosi 1100zł, zaś w przypadku pary małżeńskiej 1000 zł od osoby i należy ją uiścić przed rozpoczęciem zajęć na konto Instytutu Studiów nad Rodziną nr 25 1090 1014 0000 0001 3446 9710 – z dopiskiem „imię i nazwisko – opłata za udział w Studium”.

W sytuacji konieczności rozłożenia opłaty na raty lub przedłużenia terminu jej uiszczenia prosimy o indywidualny kontakt.

Zgodnie z wcześniejszą informacją Fundacja Uwierz Miłości wyraża gotowość dofinansowania kosztów Studium dla Kandydatów mających trudności finansowe. Kontakt do Fundacji pod linkiem: https://bozegranie.pl/nasze-projekty/poznaj-badz-wsparciem/

Noclegi oraz wyżywienie prosimy zorganizować we własnym zakresie, przy czym na miejscu będzie możliwość zakupienia ciepłego posiłku obiadowego po wcześniejszym zgłoszeniu zamówienia.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE można uzyskać pisząc na adres:
[email protected] oraz pod nr telefonu tel. 783-950-657
Sekretariat Pani Dorota Łapińska

Serdecznie Noworocznie pozdrawiam życząc błogosławieństwa Bożego
z nadzieją na spotkanie
w imieniu Organizatorów ks. Krzysztof Wolski ISNaR AKM