Boże Narodzenie 2023

Boże Narodzenie 2023

W Boże Narodzenie umacnia nas [paradoksalnie] słabość Dzieciątka Bożego i ubóstwo Świętej Rodziny. Tej słabości i temu ubóstwu staliśmy się – mimo woli – bliżsi. Staliśmy się bliżsi narodzonemu Synowi Bożemu i Najświętszej Rodzinie. To jest nasza wielka szansa: szansa, by z tej ogniowej próby, przez jaką przechodzimy, wyjść, a nawet, by wyjść jako ludzie odnowieni i odrodzeni, bo działa Jezusowa ukryta moc”

Arcybiskup Kazimierz Majdański

Przeżyjmy ten święty czas w bliskości Maryi i Józefa, od Nich ucząc się bezgranicznego zawierzenia i pełnego otwarcia serca dla Przychodzącego Jezusa:

– pozwólmy Mu wejść – jak do betlejemskiej stajenki – w każdą naszą biedę i bezsilność, by mógł wypełnić je Swoją Miłością i przemienić nas w zwiastunów radosnej nowiny: Narodził się nam Zbawiciel! (por. Łk 2, 11).
– przyjmijmy Go także wtedy, gdy przychodzi w sposób zaskakujący, niezgodny z naszymi wyobrażeniami, w cierpieniu naszych sióstr i braci, w przerastającym nas wezwaniu, by nieść ocalenie: każdego człowieka, od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Niech błogosławieństwo Zbawiciela ogarnie Nas w Nowym Roku Pańskim 2024.

z pamięcią w modlitwie i z najserdeczniejszymi pozdrowieniami «w Panu»

w imieniu całego Zespołu Instytutu Studiów nad Rodziną im. Abpa Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach
ks. Krzysztof Wolski