ZAKOŃCZENIE CZWARTEJ EDYCJI STUDIUM PRAKTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA DO TOWARZYSZENIA MAŁŻEŃSTWOM – 26.05.2024

ZAKOŃCZENIE CZWARTEJ EDYCJI STUDIUM PRAKTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA DO TOWARZYSZENIA MAŁŻEŃSTWOM – 26.05.2024

ISNAR AKM

ZAKOŃCZENIE CZWARTEJ EDYCJI STUDIUM PRAKTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA
DO TOWARZYSZENIA MAŁŻEŃSTWOM – 2024

26 maja 2024

w Uroczystość Trójcy Świętej dziękowaliśmy na Mszy św.

za wszystkich Uczestników, Wykładowców i Dobroczyńców

czwartej edycji Studium Praktycznego Przygotowania do Towarzyszenia Małżeństwom

a także za jego Organizatorów.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Fundacji Uwierz Miłości

na czele z Jej Prezesem Mirosławem Mordzakiem – za hojne wsparcie Uczestników SPPTM- 2024

34 Uczestników i współtwórców otrzymało świadectwa ukończenia Studium

RODZINO ŚWIĘTA ODDAJEMY SIĘ TOBIE!