Sympozjum w 100-lecie odzyskania niepodległości – 21 września 2018 roku

Sympozjum w 100-lecie odzyskania niepodległości – 21 września 2018 roku

ŻYĆ  W  WOLNOŚCI,  ODPOWIEDZIALNOŚCI  I MIŁOŚCI

Sympozjum w 100-lecie odzyskania niepodległości

21 września 2018 roku

Instytut Studiów nad Rodziną im. Abpa K. Majdańskiego, ul. K.K. Baczyńskiego 9, Łomianki

9.00 – Msza Święta na rozpoczęcie sympozjum

10.15 – rozpoczęcie obrad

Sesja I.

Prowadzenie – Rafał Porzeziński

10.15 Uzależnienie jako utracona wolność – ks. dr Marek Dziewiecki

11.00 Narodowy Program Trzeźwości – prof. Pedagogium Krzysztof Wojcieszek

11.45 – dyskusja

12.15 przerwa kawowa

Sesja II

Prowadzenie – dr Paweł Kwas

12.45 Jak pokochać siebie  – Rafał Porzeziński

13.15 Jak budować prawidłowe relacje w małżeństwie –  mgr Małgorzata Walaszczyk

13.45  Jak budować prawidłowe relacje w rodzinie – prof. UKSW Maria Ryś

14.15 – 15.15 Przerwa obiadowa

Prowadzenie – Rafał Porzeziński

15.15 Jak budować kształtować prawidłowe postawy młodych ludzi  – dr Irena Grochowska

15.45 Jak przebaczać – mgr Katarzyna Krawczyk

16.15 Jak motywować do zmian – dr Paweł Kwas

16.45  dyskusja

Organizator: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomiankach

Przy współorganizacji: Instytutu Studiów nad Rodziną im. Abpa K. Majdańskiego oraz Studiów Podyplomowych Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW