STUDIUM PRAKTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA DO TOWARZYSZENIA MAŁŻEŃSTWOM

STUDIUM PRAKTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA DO TOWARZYSZENIA MAŁŻEŃSTWOM

INSTYTUT STUDIÓW NAD RODZINĄ  im. Abp. Kazimierza Majdańskiego
zaprasza do STUDIUM PRAKTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA DO TOWARZYSZENIA MAŁŻEŃSTWOM,
pod patronatem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.

 Podejmując coraz bardziej aktualne wskazania, jakie zostawił nam wielki Przyjaciel i Orędownik Rodzin św. Jan Paweł II, korzystając z doświadczeń współczesnych apostołów rodziny w naszej Ojczyźnie, wsłuchując się w zaproszenia Ojca Świętego Franciszka do towarzyszenia małżonkom w realizacji ich powołania, zapraszamy do STUDIUM, które pragnie odpowiedzieć na wezwanie Ojca Świętego:

 • jak troszczyć się dziś o wspieranie małżonków,
 • jak im pomagać w przezwyciężeniu stojących przed nimi zagrożeń,
 • jak towarzyszyć im w ich roli wychowawczej,
 • jak utwierdzać stabilność jedności małżeńskiej (por. AL 52).

Celem studium jest umożliwienie zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy i praktycznych umiejętności do towarzyszenia małżeństwom w ich aktualnych uwarunkowaniach.

Studium adresowane jest do osób świeckich i duchownych już zaangażowanych lub pragnących się zaangażować w duszpasterstwo rodzin i towarzyszenie małżonkom.

Zajęcia będą miały formę wykładową oraz warsztatową i będą odbywały się raz w miesiącu w piątki i soboty, obejmując w module podstawowym 120 godzin.
Przewidywana wysokości opłaty za moduł podstawowy to 600 zł. w przypadku pary małżeńskiej – 500 zł od osoby.

Terminy zajęć będą podane do końca października br.  na niniejszej stronie: www.isnarakm.pl

Program studium – w module podstawowym – łączy elementy formacyjne, studyjne i warsztatowe; będzie obejmował m.in. następujące obszary tematyczne:

 1. Współczesne konteksty towarzyszenia małżonkom
 • Aktualna sytuacja małżeństwa i rodziny – zasadnicze wyzwania
 • Rodzina pierwszą drogą Kościoła
 • Formy towarzyszenia rodzinie – wsparcie, formacja
 1. Wsparcie małżonków w odkrywaniu Bożego zamysłu o małżeństwie i rodzinie
 • Powołanie do miłości – dar i zadanie, logika daru
 • Odkupiona miłość małżeńska – sakramentalność
 • Personalistyczne podstawy miłości małżeńskiej
 • Wolni i odpowiedzialni współpracownicy Boga Stwórcy
 • Wybrane propozycje programów formacyjno-duszpasterskich dla małżeństw i rodzin

III. Wsparcie małżonków w zakresie budowania jedności – aspekt psychologiczny

 • Kryteria dojrzałości osobowościowej warunkującej jakość relacji małżeńskiej
 • Etapy rozwoju miłości
 • Kryteria miłości małżeńskiej
 • Zadanie budowania jedności w różnych sferach życia małżeńskiego (interpersonalnej, intelektualnej, seksualnej, płodności, emocjonalnej, duchowości)
 1. Wsparcie małżonków w zakresie realizacji zadań prokreacyjnych
 • Istota płodności małżeńskiej, integracja płciowości i płodności
 • Postawy wobec płodności
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo
 • Praktyczne umiejętności w zakresie metod rozpoznawania płodności
 1. Wsparcie małżonków w zakresie zadań wychowawczych
 • Istota wychowania i metody wychowawcze
 • Podstawowe warunki wpływu wychowawczego
 • Specyfika relacji i komunikacji z dziećmi w poszczególnych okresach ich rozwoju
 • Trudności i błędy wychowawcze, Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży
 1. Towarzyszenie małżonkom w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych
 • Etapy i sposoby pomagania
 • Elementy pomocy psychologicznej i terapeutycznej
 • Podstawy mediacji rodzinnych ukierunkowanych na pojednanie

VII. Towarzyszenie małżonkom w życiu wiarą i w rozwoju duchowym

 • Umiejętność rozeznawania duchowego
 • Kierownictwo duchowe
 • Wybrane programy pomocy małżeństwom i rodzinom doświadczającym trudności

Warunki rekrutacji: 

Warunkiem przyjęcia do Studium jest złożenie w terminie do 15 listopada 2018r. wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego: 
kwestionariusz zgłoszeniowy_Studium_2018-19-d

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń.

Kwestionariusz można złożyć osobiście w Sekretariacie ISNaR lub przesyłając pocztą na adres:

Instytut Studiów Nad Rodziną
ul. K. K. Baczyńskiego 9
05-092 Łomianki k/Warszawy
tel. 783-950-657
isnarakm@gmail.com

KOCHAĆ RODZINĘ, to znaczy umieć cenić jej wartości i możliwości i zawsze je popierać. Kochać rodzinę, to znaczy poznać niebezpieczeństwa i zło, które jej zagraża, aby móc je pokonać. Kochać rodzinę, to znaczy przyczyniać się do tworzenia środowiska sprzyjającego jej rozwojowi. Zaś szczególną formą miłości wobec dzisiejszej rodziny chrześcijańskiej, kuszonej często zniechęceniem, dręczonej rosnącymi trudnościami, jest przywrócenie jej zaufania do siebie samej, do własnego bogactwa natury i łaski, do posłannictwa powierzonego jej przez Boga. „Trzeba, aby rodziny naszych czasów powstały! Trzeba, aby szły za Chrystusem!” (Jan Paweł II, Familiaris consortio, nr 86).