Pomoc rodzinom syryjskim – druga zbiórka makulatury

Pomoc rodzinom syryjskim – druga zbiórka makulatury

Rodziny Polskie Rodzinom Syryjskim

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję pomocy dla rodzin syryjskich prowadzonej przez Caritas Polska.

Kontener na makulaturę będzie oczekiwać od piątku 19.10.br. na ofiarność mieszkańców Łomianek

w Instytucie Studiów nad Rodziną im. Ks. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego

przy ul. K.K. Baczyńskiego 9,

 od godz. 9.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku

 

Informacja o zakończeniu zbiórki  będzie podana na niniejszej stronie internetowej Instytutu: https://isnarakm.pl