Boże Narodzenie i Rok Pański 2019

Boże Narodzenie i Rok Pański 2019

„«Nie bójcie się: Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan» (Łk 2,10-11). Przyjmijmy wszyscy te słowa na nowo – słowa o naszej największej radości: «Narodził się nam Zbawiciel!» Jakże Wam gorąco życzę takiej najgłębszej radości. Jest ta radość ogromnie nam potrzebna, zaczerpnijmy więc jej z najczystszego źródła”. (Abp Kazimierz Majdański)

Obyśmy ten święty czas przeżyli w bliskości Maryi i Józefa, od Nich ucząc się bezgranicznego zawierzenia i pełnego otwarcia serca dla Przychodzącego Jezusa:

– Byśmy umieli przyjąć Go także wtedy, gdy przychodzi w sposób zaskakujący, niezgodny z naszymi wyobrażeniami, gdy przychodzi w cierpieniu naszych sióstr i braci, w przerastającym nas wezwaniu, by nieść ocalenie: człowieka, rodziny, niewinności dzieci, nadziei młodych.

– Byśmy Mu pozwolili wejść – jak do betlejemskiej stajenki – w każdą naszą biedę i bezsilność, by mógł wypełnić je Swoją Miłością i przemienić nas w zwiastunów radosnej nowiny: Narodził się nam Zbawiciel! (por. Łk 2, 11).

Niech pokój i błogosławieństwo Zbawiciela ogarnie Nas w Nowym Roku 2019!

Zespół ISNaRaKM