Przedłużone zapisy na Studium PPTM do 20 stycznia 2019

Przedłużone zapisy na Studium PPTM do 20 stycznia 2019

W związku z okresem świątecznym przedłużone zostają zapisy do STUDIUM PRAKTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA DO TOWARZYSZENIA MAŁŻEŃSTWOM.

Prosimy o złożenie w terminie do 20 stycznia 2019 wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego:
kwestionariusz zgłoszeniowy_Studium_2018-19-d

Przypominamy, że Studium adresowane jest do wszystkich już zaangażowanych, lub pragnących się zaangażować w duszpasterstwo rodzin i wielowymiarowe towarzyszenie małżonkom zgodnie z zaproszeniem Ojca Świętego Franciszka.

Pragniemy podąć to zadanie według stale aktualnych wskazań, jakie zostawił nam wielki Przyjaciel i Orędownik rodzin św. Jan Paweł II i korzystając z doświadczeń współczesnych apostołów rodziny (wśród nich ks. abpa Kazimierza Majdańskiego, który powołał w Łomiankach ośrodek naukowo-duszpasterski służący głoszeniu prawdy o Bożym zamyśle wobec małżeństwa i rodziny).

W realizacji programu Studium, łączącego elementy formacyjne, studyjne oraz warsztatowe przewodnikami będą doświadczeni specjaliści, m. in. ks. dr Marek Dziewiecki, mgr Małgorzata Walaszczyk, ks. dr Jarosław Szymczak, ks. dr Przemysław Drąg, dr Bożena Bassa, red. Rafał Porzeziński, dr Piotr Klimas, dr Joanna Łukjaniuk, mgr Krystyna Romanik.

Zajęcia będą odbywały się w Instytucie Studiów nad Rodziną im. Abpa Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach k/Warszawy, ul. K. K. Baczyńskiego 9.

Podstawowy moduł Studium będzie obejmował 120 godzin i realizowany będzie podczas sześciu sobotnio-niedzielnych spotkań w następujących  terminach: 26-27.01.2019, 16-17.02.2019, 30-31.03.2019, 13-14.04.2019, 25-26.05.2019, 15-16.06.2019. (w soboty zajęcia rozpoczynałyby się o godz. 9.00., a kończyły ok. godz. 19.50, zaś w niedzielę odbywałyby się w godz. 8.15-16.40.

W soboty przed rozpoczęciem zajęć o godz. 8.00, zaś w niedziele w czasie przerwy między zajęciami o godz. 11.45 będzie możliwość udziału we Mszy Świętej).

Niech błogosławieństwo Zbawiciela ogarnie Wszystkich Nas w Nowym Roku 2019;

ks. Krzysztof Wolski