Zaproszenie na Sympozjum 2 marca 2019

Zaproszenie na Sympozjum 2 marca 2019

Przyjaciele Instytutu Studiów nad Rodziną im. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego!

Kochane Rodziny!

Podobnie jak w roku ubiegłym, w dniu 2 marca tego roku z największą radością zapraszamy Was do Instytutu Studiów nad Rodziną im. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach – na drugie sympozjum, w którym prezentujemy owoc prac naszego środowiska. Tegoroczny tytuł „Przyglądając się powołaniu naszemu” nawiązuje do tematu całorocznej pracy w Ogniskach Świętej Rodziny. Pragniemy, by było to spotkanie wokół rzeczywistości powołania inspirowane myślą Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego. Nasz Założyciel, którego urodziny i  imieniny będziemy wtedy przeżywać, tworząc Instytut Studiów nad Rodziną, był pionierem widzenia nauk o rodzinie jako całego systemu nauk. Powołanie widział jako element jednoczący różne refleksje teologiczne. Tego się od niego uczyliśmy, a teraz, podejmując różne aspekty tego zagadnienia, chcielibyśmy podzielić się z Wami refleksjami na temat powołania i jego wagi w życiu każdego z nas oraz w kształtowaniu studiów nad małżeństwem i rodziną w naszym Instytucie. Każdy z nas odkrył w tym pojęciu coś ważnego, czym żyje i pragnie o tym świadczyć.

Nasze spotkanie rozpoczniemy o godz. 11.00 przywitaniem Was, naszych Drogich Gości.

Następnie swoimi refleksjami podzieli się Ks. Jarosław Szymczak, który towarzysząc naszemu Założycielowi jako jego asystent w Instytucie Studiów nad Rodziną już od 1988 roku miał okazję wielokrotnie przyglądać się i podejmować różne projekty ukazujące interdyscyplinarny charakter naszego Instytutu i jego podstawową zasadę całościującą, jaką jest kategoria powołania.

Ks. Krzysztof Wolski pragnie przypomnieć szkic podróży na szczyt powołania małżeńskiego, jakim jest komunia osób, aby ponownie odkryć, zachwycić się i uwierzyć, że owa ‘niebotyczna góra’ jest możliwa do codziennego zdobywania, gdy będziemy w przyjaźni z Duchem Świętym.

Dr Andrzej Mazan chciałby pokazać najtrudniejszą rodzicielską przygodę życia, jaką jest wychowywanie dziecka – od oczekiwań, bolesnych zderzeń, porzucania marzeń, dorastania, akceptacji wolności i ciągłego, przyjacielskiego i dyskretnego wspomagania.

Ks. Wiesław Jankowski w swoim wystąpieniu podejmie temat powołania, wychodząc z refleksją od nauk o bezpieczeństwie. Analizując obecną sytuację życia rodziny na świecie i prognozy dotyczące jej przyszłości, będzie szukał odpowiedzi na pytania: Czy działania w kierunku optymalizacji bezpieczeństwa personalnego (osób, rodzin, społeczności) odpowiadają tym wymaganiom bezpieczeństwa, jakie stawia teologia powołania małżeńskiego (rodzinnego)? Na czym może polegać kompatybilność środków bezpieczeństwa wypracowywanych przez nauki o bezpieczeństwie z tymi, na które wskazuje teologia powołania?

Dorota Łapińska w refleksji na temat harmonii powołań w realizacji charyzmatu Instytutu Świętej Rodziny ukaże piękno wzajemnego przenikania się powołania i misji osób konsekrowanych i małżonków na drodze oddania Świętej Rodzinie

Danuta Bazyluk, zainspirowana słowami z Listu do Hebrajczyków „Aleś mi utworzył ciało… Oto idę…” (Hbr 10,5.7), podzieli swoimi pytaniami i poszukiwaniami, które streściła w podtytule: Czy Bóg może do mnie mówić przez ciało?

Całość zakończy wspólna Msza św. pod przewodnictwem i z homilią ks. Rafała Chruślińskiego.

Radość dzielenia się i bycia razem pragniemy przedłużyć podczas wspólnej agapy.

Mamy nadzieję, że to nasze spotkanie pozwoli nam na nowo zachwycić się tym niezwykłym darem, jakim jest powołanie.

Serdecznie zapraszamy

ks. Rafał Chruśliński

Główny Odpowiedzialny

Instytutu Świętej Rodziny

ks. Jarosław Szymczak

Dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną

im. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego