STUDIUM PRZYGOTOWANIA DO TOWARZYSZENIA MAŁŻEŃSTWOM DLA DUCHOWNYCH – 2023

STUDIUM PRZYGOTOWANIA DO TOWARZYSZENIA MAŁŻEŃSTWOM DLA DUCHOWNYCH – 2023

Drodzy Kapłani i Duszpasterze Rodzin!

W nowym Roku Pańskim 2023  pragniemy z nową nadzieją zaprosić Was do podjęcia i współtworzenia kolejnej edycji Studium Przygotowania do Towarzyszenia Małżeństwom dla Duchownych w Instytucie Studiów nad Rodziną im. Abpa Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach:

  1. dla duchownych z Polski – pod patronatem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin,
  2. dla duchownych spoza Polski – pod patronatem Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Studium adresowane jest do duszpasterzy już zaangażowanych lub pragnących się zaangażować w duszpasterstwo rodzin i wielowymiarowe towarzyszenie małżonkom w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk o rodzinie.

Pragniemy podjąć to zadanie zgodnie z zaproszeniem Ojca Świętego Franciszka (por. AL 52) i według wskazań św. Jana Pawła II oraz korzystając z doświadczeń wypracowanych w Instytucie Studiów nad Rodziną skupionych na odkrywaniu i głoszeniu całej prawdy o Bożym zamyśle wobec małżeństwa i rodziny.

Podstawowy moduł Studium obejmuje 100 godzin. W realizacji programu Studium, łączącego elementy formacyjne, studyjne oraz warsztatowe, przewodnikami będą doświadczeni specjaliści w zakresie nauk o rodzinie.

Zajęcia będą odbywały się on-line, raz w miesiącu w środy i czwartki w godz. 10.00 -17.15 z przerwą obiadową. 

Jeśli zgłosi się odpowiednia liczba osób chętnych to przewidujemy następujące terminy zajęć:
18-19.01.2023r.
15-16.02.2023r.
15-16.03.2023r.
19-20.04.2023r.
17-18.05.2023r.
14-15.06.2023r.

Przewidywany koszt uczestnictwa w Studium dla osób duchownych wynosi 1000 zł.

Warunkiem przyjęcia na Studium osoby duchownej jest wyrażona w formie pisemnej zgoda właściwego Przełożonego oraz wypełnienie poniższej ankiety zgłoszeniowej.

Skan wyrażonej na piśmie zgody należy dostarczyć np. mailem przed rozpoczęciem zajęć.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA – dla duchownych

Szczęść Boże
ks. dr Krzysztof Wolski
dyrektor ISNaRaKM