SPPTM – drugi specjalistyczny moduł – Kurs pedagogiczny

SPPTM – drugi specjalistyczny moduł – Kurs pedagogiczny

Uprzejmie informujemy, że jako drugi specjalistyczny kurs/moduł w ramach kontynuacji Studium Przygotowania do Towarzyszenia Małżonkom proponujemy: KURS PEDAGOGICZNY: Szkoła dla rodziców i wychowawców – doskonalenie umiejętności wychowawczych, który poprowadzi  Pani  Mgr Krystyna Romanik.

Kurs obejmuje 24 godz. warsztatów – limit miejsc to 25 osób;

Zajęcia będą odbywały się w sobotę od godz. 9.00 do 16.30; – w następujących terminach: 7.12.2019, 18.01.2020 oraz 15.02.2020.
W soboty przed rozpoczęciem zajęć o godz. 8.00, będzie możliwość udziału we Mszy Świętej.

KURS PEDAGOGICZNY – Szkoła dla rodziców i wychowawców – doskonalenie umiejętności wychowawczych, opiera się na koncepcji „Wychowania bez porażek”  T. Gordona i stanowi adaptację programu A. Faber i E. Mazlish  Jak mówić do nastolatków, żeby  nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały

 Tematyka zajęć uwzględnia problemy wieku dorastania:

  • – słuchanie i mówienie z szacunkiem
  • – nauka umiejętności rozmawiania o uczuciach
  • – umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań
  • – zachęcanie do współpracy
  • – kary czy konsekwencje
  • – wspólne rozwiązywanie konfliktów, problemów
  • – wzmacnianie poczucia własnej wartości
  • – tematy trudne dla rodziców  ale i dla nastolatków: młodzieńczy bunt,  pragnienie akceptacji,
  • – potrzeba decydowania o sobie

Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi – burza mózgów, elementy dramy, praca samodzielna i w zespołach, mini wykłady itp.

Zajęcia składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a ich istotą są ćwiczenia i scenki.

Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych.

Warunki rekrutacji:

Warunkiem przyjęcia na Kurs Pedagogiczny jest ukończenie I części programu pt. Szkoła dla rodziców i przysłanie  na adres: [email protected] w terminie do 30 listopada 2019 r– maila zgłoszeniowego, który zostanie potwierdzony przez Sekretariat.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń.

OPŁATA za udział w Kursie wynosi 200 zł od osoby (a w przypadku pary małżeńskiej 150 zł od osoby ) i należy ją uiścić przed rozpoczęciem zajęć na konto Instytutu Studiów nad Rodziną.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 783-950-657 lub mailowy [email protected];

Szczęść Boże
ks. dr Krzysztof Wolski
Koordynator Studium