SPPTM – trzeci specjalistyczny moduł – Kurs psychologiczny

SPPTM – trzeci specjalistyczny moduł – Kurs psychologiczny

Uprzejmie informujemy, że jako trzeci specjalistyczny kurs/moduł w ramach kontynuacji Studium Przygotowania do Towarzyszenia Małżonkom proponujemy:

KURS PSYCHOLOGICZNY:  Podstawowe umiejętności osób wspierających rodzinę w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniu który poprowadzi dr Joanna Łukjaniuk

Kurs obejmuje 24 godz. warsztatów – limit miejsc to 25 osób;

Zajęcia będą odbywały się w niedzielę od godz. 8.15 do godz. 16.00; w następujących terminach: 8.12.2019, 19.01.2020 oraz 16.02.2020.
W niedziele w czasie przerwy między zajęciami o godz. 11.45 będzie możliwość udziału we Mszy Świętej.

 KURS PSYCHOLOGICZNY – obejmuje 3 bloki warsztatowe:

I BLOK – Praca z parą w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniu –podstawowe techniki i narzędzia: komplementowanie, genogram zasobów, skalowanie poczucia bezpieczeństwa, przeformułowanie problemów, pytania o cud itp.

II BLOK – Podstawowe umiejętności osób wspierających rodzinę w obliczu kryzysu w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniu – przemoc, uzależnienia, samookaleczenia, samobójstwa.

III BLOK – Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniu – prezentacja metod Kids Skills, Mission Possible, Program Kids Skills dla rodziców.

Warunki rekrutacji:
Warunkiem przyjęcia na Kurs psychologiczny jest przysłanie na adres [email protected], w terminie do 30 listopada 2019r:

– maila zgłoszeniowego w przypadku Absolwentów pierwszej edycji Studium PPTM, którzy mają pierwszeństwo w limicie miejsc.

– formularza zgłoszeniowego w przypadku nowych osób kwestionariusz zgłoszeniowy_kurs uzupełniający

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń.

OPŁATA za udział w Kursie wynosi 200 zł od osoby (a w przypadku pary małżeńskiej 150 zł od osoby ) i należy ją uiścić przed rozpoczęciem zajęć na konto Instytutu Studiów nad Rodziną.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 783-950-657 lub mailowy [email protected];

Szczęść Boże
ks. dr Krzysztof Wolski
Koordynator Studium