SPPTM – pierwszy specjalistyczny moduł – Kurs Nauczycielski NPR

SPPTM – pierwszy specjalistyczny moduł – Kurs Nauczycielski NPR

Uprzejmie informujemy, że jako pierwszy specjalistyczny kurs/moduł w ramach kontynuacji Studium Przygotowania do Towarzyszenia Małżonkom proponujemy KURS NAUCZYCIELSKI Naturalnego Planowania Rodziny według metody prof. J. Roetzera.
Zajęcia odbędą się w dniach 19-20 października 2019 r. – w sobotę w godz. 9.00-18.00, w niedziele w godz. 8.30-16.30.
Kurs zakończy się egzaminem we wspólnie ustalonym terminie.
Wysokość opłaty za udział w w/w Kursie będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i zostanie podana przed rozpoczęciem Kursu.