Relacje z V Kongresu Rodzin Polonijnych 10-11 września 2022r.

Relacje z V Kongresu Rodzin Polonijnych 10-11 września 2022r.

 V Kongres Rodzin Polonijnych

„Wychowanie dzieci i młodzieży w Rodzinie Polonijnej”.

W Kongresie wzięło udział ponad 300 osób z 23 krajów. Organizatorami KRP była:

  • Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz 
  • Fundacja „Pomoc Rodzinie”.

Obrady i dyskusje w czasie Kongresu skupiały się na pogłębionej refleksji nad zamysłem Bożym wobec małżeństwa i rodziny oraz jej zadań szczególnie w aspekcie wychowawczym. Podkreślano rolę rodziny jako pierwszego, niezastępowalnego środowiska wzrostu i rozwoju człowieka.
W czasie Kongresu poszukiwano konstruktywnych rozwiązań wobec współczesnych zagrożeń wychowawczych. Prawidłowa rodzina jest nie tylko warunkiem spełnienia i szczęścia osobistego i relacyjnego ale i nadzieją na kształt przyszłości całej ludzkości.
Wielkim ubogaceniem dla uczestników Kongresu był dar osobistego spotkania, dzielenia się doświadczeniami i wzajemnego inspirowania się do działań pomocowych w środowiskach lokalnych.

 

RELACJE na stronach:

W Carlsbergu trwa V Kongres Rodzin Polonijnych (10-11 września)

Bp Turzyński: Wielki entuzjazm i pragnienie znalezienia antidotum na problemy

V Kongres Rodzin Polonijnych: Umocnić wiarę i polską tożsamość wśród młodych

W Calsbergu obraduje Kongres Rodzin Polonijnych

 

Zakończył się V Kongres Rodzin Polonijnych