PROGRAM DOROCZNEJ KONFERENCJI: „TRWAJCIE MOCNI W WIERZE” – 4 MARCA 2023 – godz.10.00

PROGRAM DOROCZNEJ KONFERENCJI: „TRWAJCIE MOCNI W WIERZE” – 4 MARCA 2023 – godz.10.00

Błogosławieni, którzy uwierzyli w słowa Pańskie (por. Łk 1,45)

KONFERENCJA

TRWAJCIE MOCNI W WIERZE

Benedykt XVI świadkiem wiary, nadziei i miłości

Łomianki, 4 marca 2023 r

 

PROGRAM KONFERENCJI 

10.00MSZA ŚWIĘTA (przewodniczenie i homilia – ks. Jerzy Wikieł)
11.00Przywitanie i wprowadzenie – ks. Krzysztof Wolski (Dyrektor ISNaR AKM),
ks. Rafał Chruśliński (Główny Odpowiedzialny Instytutu Świętej Rodziny)
 
 Dar wiary
11.10Teresa Mazan – Przygoda wiary
11.30Anna Cichecka – Słowo Boże i wiara
 Wiara w Kościół
11.50Dorota Łapińska – Ukryte korzenie Kościoła
12.10Danuta Bazyluk – Czy jeszcze wierzymy w święty Kościół powszechny, komunię świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Wiara, pokój, pojednanie
12.30ks. Wiesław Jankowski – Pokój owocem wiary w Boga
12.50Małgorzata Miernik – Benedykt XVI jako Orędownik pojednania i przebaczenia
13.10Przerwa (kawa/herbata)
Rodzina w świetle wiary i nadziei
13.30ks. Krzysztof Wolski – Wiara mówi prawdę o małżeństwie i rodzinie
13.50Bożena Bassa – Wierność powołaniu rodzicielskiemu jako ‘miejsce’ uczenia się nadziei
Przekaz wiary
14.10ks. Jarosław Szymczak – Język przekazu wiary
14.30Andrzej Mazan – Wiara a edukacja
14.50Dorota Piechota – Nauczanie i świadectwo Kościoła wsparciem drogi wiary w  życiu ochrzczonych
15.10Dyskusja, pytania
 Wspólna Agapa

 

Zapraszamy do uczestnictwa bezpośredniego oto link: – potwierdzenie realnego udziału w Konferencji 4.03.2023