Świadectwo o Instytucie Studiów nad Rodziną w dniu Jubileuszu Rodzin

Świadectwo o Instytucie Studiów nad Rodziną w dniu Jubileuszu Rodzin

Wprowadzenie organizatorów Jubileuszu Rodzin do Świadectwa Arcybiskupa K. Majdańskiego

Rzym, Plac św. Piotra, 14 X 2000

„Wśród osób, które w sposób znaczący przyczyniły się do rozwoju kultury rodziny, jest pewien człowiek, urodzony, Ojcze Święty, na Twojej polskiej ziemi. Jest to Arcybiskup Kazimierz Majdański, emerytowany arcybiskup Szczecina, który założył Instytut Wyższych Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, pierwszy tego rodzaju Instytut w świecie.

W latach 80-tych Arcybiskup Majdański został powołany do Rzymu, by tu kierować Komitetem Rodziny, który stał się potem Papieską Radą Rodziny.

Niezależnie od odległości, znalazł dzisiejszego wieczoru sposób, by być z nami”.

Świadectwo Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego 

  1. Pan Bóg użyczył mi szczególnego przywileju: mogłem być w czasie II wojny światowej w obozie koncentracyjnym Dachau. W obozie tym przebywało prawie 2000 księży polskich. Co drugi z nich pozostał tam na zawsze. Niektórzy już zostali beatyfikowani jako męczennicy. Wielu innych tego jeszcze oczekuje!

Tuż przed zakończeniem wojny obóz miał być całkowicie zniszczony. W tych okolicznościach zawierzyliśmy nasze ocalenie Świętemu Józefowi, Opiekunowi Świętej Rodziny, aby móc służyć rodzinom.

W ostatniej chwili, 29 kwietnia 1945 roku, zostaliśmy wyzwoleni.

Po 30 latach, w dniu 29 kwietnia 1975 roku, w czasie dziękczynienia za ocalenie (uczestniczył w dziękczynieniu także Kardynał Karol Wojtyła), otrzymałem wiadomość, że ostatecznie władze państwowe (wówczas komunistyczne) wyraziły zgodę – po bardzo długich i mozolnych staraniach – na otwarcie Akademickiego Instytutu Studiów nad Rodziną.

  1. Gdy nasz Instytut powstawał, nie miał żadnych wzorców. Przy tym spotykał się stale i wciąż się spotyka z wielu przeszkodami. Jest to charakterystyczne dla wszelkiej posługi spełnianej wobec rodziny. Mimo to Instytut istnieje i rozwija się, a ostatnio obchodził 25-lecie swej działalności.

Przybywają tutaj studenci z całej Polski, a także z krajów wschodnich, gdzie rodzina została zniszczona.

Dotąd ukończyło studia 2200 osób. W obecnym roku akademickim studiuje 1680 studentów.

  1. Rozwój Instytutu Akademickiego byłby niemożliwy bez ofiarnej posługi Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny.

Aby ocalić radosną Prawdę o rodzinie, objawioną „od początku”, potwierdzoną przez Jezusa Chrystusa i nauczaną przez Jego Kościół od 2000 lat, wiele się w naszej Wspólnocie modlimy. Wśród naszych modlitw miejsce uprzywilejowane ma ta modlitwa, którą ułożył Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy zaprosił rodziny świata na Plac św. Piotra 20 lat temu. Modlitwa ta, jak wiadomo, zaczyna się od słów: „Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi…”

Z całego serca zachęcam: odmawiajmy tę modlitwę wszyscy. Ogarnijmy w ten sposób rodziny świata, aby Święta Rodzina była „ikoną i wzorem każdej ludzkiej rodziny” (Jan Paweł II).

Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, zawarte w Liście z 28 października 2000 r.:

„Z uwagą słuchałem «świadectwa» Księdza Arcybiskupa przekazanego całemu światu na placu św. Piotra w dniu 14 października, którego tekst teraz otrzymałem. Z serdecznym błogosławieństwem dla Księdza Arcybiskupa, Jego duchowej Rodziny i Instytutu Studiów nad Rodziną. Jan Paweł II”.