60-lecie kapłaństwa Ks. Bp. Stanisława Stefanka – wieloletniego Dyrektora ISNaR

60-lecie kapłaństwa Ks. Bp. Stanisława Stefanka – wieloletniego Dyrektora ISNaR

60. lat temu biskup Stanisław Stefanek TCHr przyjął święcenia kapłańskie. Swoją działalność duszpasterską i naukową w ogromnej części poświęcił walce o zdrową rodzinę – o świętość życia i wierność małżeńską.

Jako współtwórca i wieloletni dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną, formował całe rzesze [studentów, późniejszych rodziców], wykładowców i wychowawców, wskazując przestrzeń najpełniejszego rozwoju człowieka.

Oficjalne uroczystości jubileuszowe miały miejsce 21.06. w Łomży.

Ks. abp Andrzej Dzięga wygłosił okolicznościową homilię, w której przypomniał, że biskup Stanisław Stefanek przez wszystkie lata swojej kapłańskiej posługi wiernie służył małżeństwu i rodzinie.

Biskup senior diecezji łomżyńskiej przez wiele lat był przewodniczącym Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski oraz członkiem Papieskiej Rady ds. Rodziny.
Jego liczne publikacje, homilie i audycje są szczególnie aktualne dziś, w czasie gdy rodzina coraz brutalniej atakowana jest przez inżynierów rewolucji obyczajowej.

Bp Stanisław Stefanek niezwykle celnie diagnozuje przyczyny i cele ataku na rodzinę. W książce, wywiadzie-rzece „We wszystkim Chrystus” wskazuje na różne aspekty niszczenia rodziny, ukryte często pod płaszczykiem postępu. „Postęp” ten forsowany jest jako sposób na całkowite rozmontowanie wiary i etyki chrześcijańskiej oraz zastąpienie ich antyreligijnym modelem życia.

Właśnie dlatego, jak podkreśla bp Stefanek, konieczna jest nieustanna obrona prawdy o rodzinie i małżeństwie, „które jest społecznością sakralną i nienaruszalną”, miejscem uświęcenia i nie do zniszczenia.
**Biskup senior odważnie rozmawia także o problemach leżących wewnątrz Kościoła. Podkreśla, że Kościół nie może ulegać złudzeniom ani naiwności. Ma nie tylko obowiązek wskazywania drogi, lecz również troski o to, by wierni naprawdę nią szli.
Tym bardziej nie możemy milczeć i przymilać się legalnym złodziejom i rabusiom w białych rękawiczkach, którzy sypną groszem na odnowienie kościoła i są wielkimi sponsorami
— mówi bp Stefanek w książce „We wszystkim Chrystus”. Podkreśla jednocześnie, że mamy do czynienia ze „światową zmową przeciwko elementarnemu ładowi w ogóle, a ładowi publicznemu w szczególności”.
Z tego właśnie powodu konieczna jest obecność „lekarzy zdrowego sumienia”, sprzeciwiających się „totalitaryzmowi gwałcenia sumienia”. Takie jest zadanie kapłanów, którzy mają obowiązek sprzeciwić się szkodliwym dla człowieka trendom.
„Każdy, kto przyjął powołanie do służby kapłańskiej, przyjął zobowiązanie do dawania świadectwa prawdzie. Z tego będziemy rozliczani przez Boga i przez ludzi”.

Bp Stefanek nie kryje swojej krytycznej oceny wobec tzw. Kościoła otwartego, który idąc z duchem czasu, osłabia
„Kościół otwarty” to jedno z największych kłamstw. To nie jest jakieś drobne przekłamanie. To próba skrótowego uderzenia w samą istotę Kościoła i rozbicia go od środka (…) Jest to wyjątkowo niebezpieczne środowisko – zadufane w sobie, zadowolone ze swojej aktywności społecznej i oczekujące poklasku
— mówi bp Stefanek. Wyraża także szereg głębokich refleksji na temat właściwej formacji kapłańskie, zwracając uwagę, że przesunięcie akcentu z ascezy na psychologizację i samorealizację, ma swoje realne skutki.

W wywiadzie-rzece nie brakuje też innych społecznie ważnych tematów, obecnych dziś również w debacie politycznej. Mowa jest również o licznych kłamstwach i manipulacjach, które zawładnęły opinią publiczną.
Jeden z rozdziałów, zatytułowany „zamach na arcybiskupa Wielgusa”, poświęcony jest sprawie zablokowania ingresu arcypasterza warszawskiego i medialnej nagonce, które skutkowała sprzeciwieniem się świeckich władz
decyzji papieża Benedykta XVI.

Inny ważna część książki opisuje sprawę Jedwabnego, tak boleśnie przekłamaną na międzynarodowej arenie.
Wszystko, co wyprawiano wokół Jedwabnego na rocznicę, było jednym wielkim kłamstwem i do dziś pozostało wielką manipulacją. Jest to ubliżanie i ogromna krzywda wyrządzona tym męczennikom. Gdy to rozeznałem, gdy pojąłem, że ktoś próbuje zarówno mnie osobiście, jak i Kościół katolicki włączyć do tego kłamstwa i to tak daleko, że chcą nas uczynić jego autorami, ostrzegłem publicznie w homilii przed tym, co będzie się dziać. Ta homilia wywołała najwięcej ataków ze strony mediów świeckich. A ja mam nagrania, wypowiedzi świadków, których obiecałem nie publikować, póki żyją ich autorzy, ze względu na bezpieczeństwo i potrzebę spokoju
— mówi, wspominając obchody zbrodni w Jedwabnem z 2001 roku.

Ksiądz biskup Stanisław Stefanek TChr, będący zakonnikiem i kapłanem od 60 lat, a biskupem od blisko 40, niesie w sobie wielkie bogactwo doświadczeń i głębokich przemyśleń. Świadek przełomu czasów, obrońca polskiej rodziny, formator i wychowawca oraz człowiek wielkiego intelektu, z łatwością dostrzega problemy społeczne, wskazuje ich przyczyny, przewiduje skutki, ale przede wszystkim potrafi wskazać drogi wyjścia. Jest przy tym kapłanem wielkiego Ducha, zawierzenia Panu Bogu i Matce Bożej. Oby ten diamentowy jubileusz był okazją do bliższego poznania tego wybitnego kapłana.

Marzena Nykiel
https://wpolityce.pl/kosciol/452753-rodzina-silna-dzieki-kosciolowi-60-jubileusz-bp-stefanka