46 ROCZNICA POWSTANIA INSTYTUTU STUDIÓW NAD RODZINĄ – 29 KWIETNIA 1975

46 ROCZNICA POWSTANIA INSTYTUTU STUDIÓW NAD RODZINĄ – 29 KWIETNIA 1975

46 lat temu, 29 IV 1975 r., w Łomiankach rozpoczął swą działalność pierwszy tego typu akademicki ośrodek studiów nad rodziną w świecie.

Jubileusz Instytutu Studiów nad Rodziną łączy z sobą jeszcze dwie rocznice: 76-lecie wyzwolenia obozu w Dachau (29 IV 1945) i czternastą rocznicę odejścia do wieczności Założyciela Instytutu Ks. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego (†29 IV 2007).

29 kwietnia 1975 roku, w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, powołano do istnienia ośrodek studiów nad rodziną, ukryty pod nazwą: Zakład Teologii Praktycznej. Prace koncepcyjne zmierzające do stworzenia naukowego ośrodka studiów nad rodziną trwały przez lata. Przewodniczył im stale inicjator tego przedsięwzięcia, biskup Kazimierz Majdański, wspierany przede wszystkim przez specjalnie oddelegowaną do tego zadania przez Prymasa Tysiąclecia dr Monikę Wójcik i profesorów – Jerzego Ozdowskiego i Włodzimierza Fijałowskiego. Dołączyli do nich księża  – Janusz Tarnowski, Bronisław Mierzwiński i Stanisław Stefanek – obecnie ordynariusz łomżyński i wieloletni już dyrektor Instytutu. W naradach i dyskusjach powstawała struktura nowej placówki naukowej, krystalizowały się jej założenia programowe. Z pewnością do obchodzonego trzydziestolecia należy więc doliczyć te lata pracy, regularnych spotkań, twórczych inicjatyw, które są mniej udokumentowaną częścią oficjalnej historii Instytutu.

Trzydzieści lat wcześniej, właśnie 29 kwietnia 1945 roku, amerykańskie oddziały otwierały bramy obozu w Dachau, gdzie grupa więzionych księży, zakonników i kleryków z Polski dziękowała za cudowne ocalenie Panu Bogu i – w szczególny sposób – świętemu Józefowi. Kilka dni wcześniej, zagrożeni zapowiedzianą zagładą obozu, polscy kapłani oddali się w opiekę właśnie temu Opiekunowi Rodziny z Nazaretu, obiecując poświęcić swoje życie – jeśli je ocali – służbie rodzinom. Wśród nich był kleryk – Kazimierz Majdański, poddawany przez lekarzy hitlerowskich śmiertelnym eksperymentom pseudomedycznym.

Dokładnie trzydzieści lat później, tego samego dnia, 29 kwietnia 1975 roku do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu – po wielu wcześniejszych odmownych decyzjach ze strony władz komunistycznych – dotarł telegram od ówczesnego ministra szkolnictwa wyższego, Sylwestra Kaliskiego z pozwoleniem na utworzenie nowej placówki naukowej z katolickim programem prorodzinnym. Tak wypełniła się obozowa obietnica złożona świętemu Józefowi. Czy nie był to wyraźny znak Bożej obecności w zwyczajnych wydarzeniach, które doprowadziły do nadzwyczajnych w ówczesnych uwarunkowaniach skutków? Widać tak, skoro opieka świętego Józefa przeprowadziła realizację tego zamysłu przez wszystkie ściany niezrozumienia, niechęci, a nawet złej woli systemu, w którym on dojrzewał. Widać tak, skoro nadal broni powstałe dzieło, przed pułapkami nowego systemu – demokratycznie i liberalnie niechętnego rodzinie.

W 1995 r. byli więźniowie Dachau uznali Instytut w Łomiankach za wypełnienie swego ślubowania w Dachau złożonego św. Józefowi, mówiącego o powołaniu Dzieła Miłosierdzia.

Oto dwa nagrania wspomnień Ojca Założyciela:

dla  IPN o wyzwoleniu

https://youtu.be/giKqleet4Hk

fragment książki „Będziecie moimi świadkami”- rozdział „Jesteście wolni”…

https://youtu.be/2-c6XYRxEQM

 

Prezentacja nt. ISNaR z okazji Jubileuszu 25-lecia

https://www.facebook.com/watch/?v=633835453623022

 

Kat i anioł z Dachau. Zbrodnia i przebaczenie

https://www.dw.com/pl/kat-i-anio%C5%82-z-dachau-zbrodnia-i-przebaczenie/a-51755626