WIELKANOC a.D.2021

WIELKANOC a.D.2021

Wielkanoc 2021

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa.
On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa
na nowo zrodził nas do żywej nadziei
(1P 1,3)

Drodzy Przyjaciele, Studenci i Absolwenci Instytutu Studiów nad Rodziną im. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego!

Jezus mówi: „Pokój wam”, gdy wchodzi drzwiami zamkniętymi do tego pomieszczenia, w którym byli zamknięci z „obawy przed Żydami” (por. J 20,19). A potem mówi: „Tomaszu (…), bądź wierzącym. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (por. J 20,27). To pewnie także o nas… (Abp Kazimierz Majdański).

 W imieniu wszystkich współtworzących dzieło Instytutu składam najserdeczniejsze życzenia paschalnego spotkania z Jezusem żyjącym na wieki,
niech Jego Zmartwychwstanie sprawia nasze codzienne zmartwychwstawanie do życia wiarą, nadzieją i miłością.

ks. Krzysztof Wolski