WielkaNoc 2020

WielkaNoc 2020

Wielkanoc 2020

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie (J 11,25).

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy!

Ten bój trwa, widzimy globalne zagrożenie życia naturalnego, które objawia niezwykłe natężenie walki duchowej. Jej główny front to zmagania paschalne Chrystusa i Jego Kościoła, zmagania w człowieku i o człowieka, o jego życie wieczne!

W tym dramatycznym dla całego świata czasie, bądźmy zjednoczeni w modlitwie i duchowej łączności z całym Kościołem, ufajmy Bogu, który w Jezusie z Nazaretu – Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym – objawia swoją pełną miłości paschalną obecność mówiąc: „Pokój wam, nie lękajcie się!”

W imieniu społeczności Instytutu Studiów nad Rodziną im. Abpa Kazimierza Majdańskiego składam najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask, a nade wszystko Chrystusowego pokoju, który zwycięża wszelkie zło i obdarza nas miłością, radością i światłem.

ks. Krzysztof Wolski
Dyrektor ISNaR