45 rocznica powstania Instytutu Studiów nad Rodziną – 29 kwietnia 1975

45 rocznica powstania Instytutu Studiów nad Rodziną – 29 kwietnia 1975

45 lat temu w Polsce powstał pierwszy w świecie akademicki ośrodek nauk o rodzinie – Instytut Studiów nad Rodziną.

——————

To właśnie w Polsce powstał 45 lat temu, 29 IV 1975 r., pierwszy w świecie akademicki ośrodek studiów nad rodziną. Jest nim Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Z jego doświadczeń czerpały inne ośrodki naukowe, zwłaszcza założony przez Papieża Jana Pawła II Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Na wniosek Instytutu w Łomiankach, w oparciu o jego program naukowo-dydaktyczny Rada Główna Szkolnictwa Wyższego w 1995 r. wprowadziła nowy kierunek studiów wyższych w Polsce: „nauki o rodzinie”.

Jubileusz Instytutu Studiów nad Rodziną łączy z sobą jeszcze dwie rocznice: 75-lecie wyzwolenia obozu w Dachau (29 IV 1945) i trzynastą rocznicę odejścia do wieczności Założyciela Instytutu Ks. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego (†29 IV 2007).

29 IV 1945 r. najstarszy obóz hitlerowski w Dachau został wyzwolony niemal w ostatniej chwili przed całkowitą zagładą. W tym właśnie obozie gromadzeni byli bardzo licznie duchowni polscy, połowa z nich zginęła w wyniku obozowych tortur. Ci, którzy doczekali końca wojny, zawierzyli swoje ocalenie św. Józefowi, któremu przyrzekli m.in. utworzenie Dzieła Miłosierdzia.

Wśród ocalonych był późniejszy Arcybiskup Kazimierz Majdański, wtedy włocławski kleryk. Swoje całe darowane na nowo życie poświęcił duszpasterskiej i naukowej trosce o rodzinę. Założył Instytut Studiów nad Rodziną. Zgoda na utworzenie Instytutu po wielu staraniach została wydana 29 IV 1975 r., a wiadomość o tym dotarła do kaliskiego Sanktuarium św. Józefa, gdzie trwało dziękczynienie w 30. rocznicę wyzwolenia Dachau.

Po latach byli więźniowie uznali Instytut Studiów nad Rodziną za wypełnienie przyrzeczenia o Dziele Miłosierdzia.