STUDIUM EDUKACYJNE DLA POLONII „POMAGAM SOBIE – POMAGAM INNYM” – MODUŁ PODSTAWOWY – 2023

STUDIUM EDUKACYJNE DLA POLONII „POMAGAM SOBIE – POMAGAM INNYM” – MODUŁ PODSTAWOWY – 2023

STUDIUM EDUKACYJNE DLA POLONII „POMAGAM SOBIE – POMAGAM INNYM”
MODUŁ PODSTAWOWY – 2023 – TRZECIA EDYCJA 

Instytut Studiów nad Rodziną im. abpa K. Majdańskiego w Łomiankach oraz Polonijna Rada Rodziny pod patronatem Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej we współpracy z Fundacją Pomoc Rodzinie zapraszają do udziału w Studium Edukacyjnym w zakresie doradztwa rodzinnego „Pomagam sobie – Pomagam innym” – moduł podstawowy.

Celem Studium jest kształcenie praktycznych umiejętności w towarzyszeniu małżeństwom w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z nauk o rodzinie.

Adresatami Studium są Polacy i osoby polskojęzyczne zamieszkałe poza granicami Polski, które są już zaangażowane lub pragną się zaangażować w duszpasterstwo rodzin i towarzyszenie małżeństwom.

Program Studium łączy elementy formacyjne, studyjne i warsztatowe. Obejmuje 100 godzin zajęć on-line w następujących obszarach tematycznych:

  1. Współczesne konteksty towarzyszenia małżeństwom i rodzinom
   1. Aktualna sytuacja małżeństwa i rodziny
   2. Formy towarzyszenia rodzinie
  2. Towarzyszenie małżonkom w odkrywaniu Bożego zamysłu o rodzinie
   1. Personalistyczne podstawy miłości małżeńskiej
   2. Sakramentalność małżeństwa
  3. Towarzyszenie małżonkom w budowaniu jedności małżeńskiej
   1. Kryteria dojrzałości osobowościowej warunkującej jakość relacji małżeńskiej
   2. Etapy rozwoju miłości
   3. Zadanie budowania jedności w różnych sferach życia małżeńskiego (interpersonalnej, intelektualnej, seksualnej, płodności, emocjonalnej, duchowości)
  4. Towarzyszenie małżonkom w zakresie realizacji zadań prokreacyjnych
   1. Specyfika ludzkiej płodności
   2. Istota i kryteria odpowiedzialnego rodzicielstwa
   3. Postawy wobec płodności
   4. Praktyczne umiejętności w zakresie metod rozpoznawania płodności
   5. Problem niepłodności oraz sposoby pomocy małżonkom w tym zakresie
  5. Towarzyszenie małżonkom w zakresie realizacji zadań wychowawczych
   1. Istota wychowania i metody wychowawcze
   2. Podstawowe warunki wpływu wychowawczego
   3. Specyfika relacji i komunikacji z dziećmi w poszczególnych okresach ich rozwoju
   4. Trudności i błędy wychowawcze
  6. Pomoc małżonkom w sytuacjach trudnych i kryzysowych
   1. Różne formy pomocy małżonkom
   2. Elementy pomocy psychologicznej i terapeutycznej
   3. Wsparcie w problemach i kryzysach małżeńskich
   4. Model terapeutyczny 5 kroków wg. ks. prof. W. Szewczyka
  7. Praktyczne formy pomagania rodzinie na emigracji

Terminy zajęć:
03-04.06. 2023

17-18.06.2023
15-17.09.2023 – Kongres Rodzin Polonijnych (hybrydowy Gdańsk + on-line)
30.09.-01.10.2023
21-22.10. 2023
04-05.11. 2023
25-26.11.2023

Zajęcia on-line będą odbywały się w soboty w godz. 10.00-13.15 oraz 14.00-17.15 natomiast w niedzielę w godz. 13.00- 18.00.

Część zajęć zostanie udostępniona w formie nagrań. 

Zapisy do 30 maja 2023 r. na ankiecie zgłoszeniowej pod linkiem:
https://forms.gle/Rv7EPqXegFShjsvJ7

NA ZAKOŃCZENIE UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:
Świadectwo ukończenia Studium z zakresu Doradztwa Rodzinnego wystawione przez Instytut Studiów nad Rodziną im. Abp. Kazimierza Majdańskiego i Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Koszt prowadzonych zajęć będzie pokryty z funduszu, który został przyznany na przeprowadzenie Studium edukacyjnego w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2023” ogłoszonego przez Kancelarię Premiera RP.
Uczestników prosimy o wpłacenie 100 PLN wpisowego, które będzie służyło pokryciu kosztów organizacyjnych nieobjętych projektem. Wpłat prosimy dokonać na konto Instytutu Studiów nad Rodziną im. abpa K. Majdańskiego:

nazwa Banku: Santander Bank
IBAN Santander Bank: PL 25 1090 1014 0000 0001 3446 9710
Kod SWIFT/BIC Santander Bank: WBKPPLPP
tytułem: „wpisowe Studium – moduł podstawowy”

INNE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE można uzyskać za pośrednictwem:
e-maila: [email protected]
lub telefonicznie +48 695 20 50 60

Z nadzieją na spotkanie podczas zajęć
ks. Krzysztof Wolski
dyrektor ISNaR AKM

 

Projekt będzie dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023.  Prezentowane w ramach Studium treści wyrażają jedynie poglądy wykładowców i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów