29 KWIETNIA – TRZY ROCZNICE – TRZY ZNAKI OPIEKI ŚW. JÓZEFA

29 KWIETNIA – TRZY ROCZNICE – TRZY ZNAKI OPIEKI ŚW. JÓZEFA

TRZY ROCZNICE 29 KWIETNIA

78 – rocznica ocalenia więźniów w Dachau – 1945;

48 – rocznica powstania ISNaR – Kalisz – 1975;

16 – rocznica narodzin dla nieba ks. abp. Kazimierza Majdańskiego – Łomianki – 2007

 

29 kwietnia to Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego,
którego ogólnopolskie obchody odbywają się corocznie w kaliskim Sanktuarium św. Józefa.

Głównym punktem obchodów jest zawsze Msza św. w narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w dniu 29 kwietnia 2023 o godz. 12.00. Informacje na stronie: https://www.swietyjozef.kalisz.pl/

Uroczystość stanowi kontynuację dziękczynnych pielgrzymek Duchownych – Więźniów  obozu koncentracyjnego w Dachau, którzy 29 kwietnia 1945 roku zostali cudownie wyzwoleni z obozowej niewoli za  przyczyną św. Józefa Kaliskiego.

W Akcie zawierzenia Św. Józefowi, złożonym przez kapłanów polskich w Dachau w 1945 roku była mowa o rodzinie i o dziele miłosierdzia.

Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach został uznany przez byłych obozowców, za Dzieło Miłosierdzia służące rodzinom.

«Miłosierdzie Pana będę wysławiał na wieki». Były to słowa także Ocaleńców z końca kwietnia 1945 roku” .

Dodatkowe dostępne informacje, m.in. w Internecie:

  • Czas wielkiej próby”, film dokumentalny DVD 28 min. (świadectwo ks. abpa Kazimierza Majdańskiego), scenariusz i realizacja: Wanda Rollny, produkcja i dystrybucja: Fundacja Kultury i Edukacji w Łodzi, 1993*: patrz także: https://www.youtube.com/watch?v=N1X5rbrbp1E (wersja z lektorem w języku angielskim: Archbishop Kazimierz Majdanski, Time of An Ordeal: Polish Clergy at Nazi Dachau Concentration Camp, 29 min. 27 s);
  • Świadek”, film dokumentalny 25 min. (świadectwo ks. abpa Kazimierza Majdańskiego), scenariusz i realizacja: Anna Teresa Pietraszek, produkcja: Telewizja Polska dla Programu 1, 2001; patrz także: http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=4222330

 

  • Instytut Pamięci Narodowej: „Świadectwa tych, którzy przeżyli –KL Dachau – EKSPERYMENTY MEDYCZNE – relacja ks. Kazimierza Majdańskiego”, film dokumentalny 4 min. 51 s: https://www.youtube.com/watch?v=wWG_9IVgCDg
  •  Instytut Pamięci Narodowej:„Świadectwa tych, którzy przeżyli – KL Dachau – WYZWOLENIE – relacja ks. Kazimierza Majdańskiego”, film dokumentalny 3 min. 17 s: https://www.youtube.com/watch?v=giKqleet4Hk