Druga edycja Studium Edukacyjnego dla Polonii „Pomagam sobie – pomagam innym” moduł podstawowy

Druga edycja Studium Edukacyjnego dla Polonii „Pomagam sobie – pomagam innym” moduł podstawowy

Druga edycja Studium Edukacyjnego „Pomagam sobie – pomagam innym” dla Polonii*

Fundacja Pomoc Rodzinie we współpracy z Instytutem Studiów nad Rodziną im. abpa K. Majdańskiego w Łomiankach oraz Polonijną Radą Rodziny pod patronatem Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej zapraszają do udziału w drugiej edycji  Studium Edukacyjnego w zakresie doradztwa rodzinnego „Pomagam sobie – pomagam innym” – moduł podstawowy.

Celem Studium jest kształcenie praktycznych umiejętności w towarzyszeniu małżeństwom w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z nauk o rodzinie.

Adresatami Studium są Polacy i osoby polskojęzyczne zamieszkałe poza granicami Polski, które są już zaangażowane lub pragną się zaangażować w duszpasterstwo rodzin i towarzyszenie małżeństwom.

Program Studium łączy elementy formacyjne, studyjne i warsztatowe. Obejmuje 120 godzin zajęć w następujących obszarach tematycznych:

  1. Współczesne konteksty towarzyszenia małżonkom
  2. Odkrywanie Bożego zamysłu o rodzinie
  3. Wielowymiarowe budowanie jedności małżeńskiej
  4. Wsparcie w zakresie realizacji zadań prokreacyjnych i wychowawczych
  5. Pomoc małżonkom w sytuacjach trudnych i kryzysowych
  6. Praktyczne formy pomagania rodzinie na emigracji

Terminy zajęć: 
21-22.05. 2022

18-19.06.2022
10-11.09. – Kongres Rodzin Polonijnych (hybrydowy Carlsberg + on-line)
24-25.09.2022
22-23.10. 2022
5-6.11. 2022
26-27.11.2022

Zajęcia on-line będą odbywały się w soboty w godz. 10.00-13.15 oraz 14.00-17.15 natomiast w niedzielę w godz. 13.00- 18.00. Część zajęć zostanie udostępniona w formie nagrań.

Zapisy do 10 maja 2022 r. na załączonej ankiecie zgłoszeniowej: https://bit.ly/3ufLb1I

Z nadzieją na spotkanie podczas zajęć
ks. Krzysztof Wolski
ISNaR AKM i FPR


* Studium w ramach Projektu „Rodzina polonijna wobec aktualnych wyzwań stojących przed małżeństwem i rodziną. Tworzenie struktur działań pomocowych”, dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Polonia i Polacy za granicą 2022”

Prezentowane w ramach Studium treści wyrażają jedynie poglądy wykładowców i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów