Czas Wielkanocny 2022

Czas Wielkanocny 2022

„Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy!”

Te słowa z Sekwencji Wielkanocnej przybliżają nam Paschę Chrystusa jako zmaganie, walkę śmierci z życiem.

To najważniejsze wydarzenie w historii zbawienia, a tym samym czas Wielkanocny, który przeżywamy,
ma w sobie dynamikę walki życia ze śmiercią. A w tej walce zwycięża życie!

Niech Zmartwychwstały Jezus umocni nas w wierze, nadziei i miłości!

Niech obdarzy nas zdrowiem i pokojem…

Niech utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem,

życia nad śmiercią,

miłości nad nienawiścią.

z modlitwą

w imieniu ISNaRAKM
ks. Krzysztof