Znamiona cywilizacji śmierci

Znamiona cywilizacji śmierci

Znamiona cywilizacji śmierci na obliczu UE


Znamiona

 1. Jest to najpierw odrzucenie Boga i Jego przykazań, z przykazaniem Miłości i z przykazaniem „Nie zabijaj!” włącznie. Tak w imię „wolności”, będącej okrutną karykaturą tej wolności, którą człowieka obdarzył Pan Bóg.
 2. Tak dokonuje się niepowetowana krzywda wyrządzona człowiekowi, którego ostatecznie broni tylko Pan Bóg. Ukazują to dzieje całej ludzkości oraz historia minionego stulecia: niesłychane okrucieństwo bolszewickie (Lenin – wraz z pierwszą ustawą aborcyjną i nieopisane zbrodnie Stalina) oraz niesłychane okrucieństwa hitlerowskie. Na terenach zaś Polski powojennej – okrucieństwa wyznawców ateizmu wojującego.
 3. Kryzys Prawdy. Polacy, odzwyczajeni od myślenia, a zapędzani w kompleks niższości, przestali wierzyć we własne możliwości, przestali się uczyć prawdy historycznej. Patriotyzm upada i nauka upada – nawet na poziomie szkoły podstawowej (W województwie zachodniopomorskim w ostatnich trzech latach zlikwidowano lub przeznaczono do likwidacji około 90 szkół podstawowych. Czy to nie ma nic wspólnego z przygotowywaniem tej krwawo okupionej Ziemi – od Mieszka I i od Bolesławów – pod zagospodarowanie przez „mądrych i cywilizowanych” – „wypędzonych”?)
 4. UE niszczy życie, małżeństwo i rodzinę. Czyni to w okresie wielkiego pontyfikatu Papieża-Polaka: Papieża życia i rodziny. A może miałby zostać właśnie teraz urzeczywistniony zamach, dokonany na Placu św. Piotra 13 maja 1981 roku, gdy Papież zamierzał ogłosić historyczne dokumenty w zakresie posługi Kościoła wobec rodziny?

Niech nikt nie wierzy w to, że Papież w tej dziedzinie zmienił zdanie. Pontyfikat Papieża Jana Pawła II jest tak przezroczysty jak „blask Prawdy” i tak jednolity i mocny jak Skała („Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” – Mt 16, 18).

Papież jest wielkim Apostołem cywilizacji życia. Unia opowiada się za cywilizacją śmierci. To trzeba wiedzieć! I trzeba o tym jasno mówić!

 1. Cywilizacja śmierci, głoszona przez Unię, jest przeciwko naszej Ojczyźnie. Już ją zubożyła i chce wyniszczyć – także moralnie.

W zakresie wychowania UE wyprowadza dzieci i młodzież z domu rodzinnego i prowadzi tych, którzy są przecież przyszłością Narodu, na manowce rozwiązłości i wynaturzeń.

 1. UE nie tylko opowiada się przeciw życiu, lecz także posługuje się, na bardzo szeroką skalę, kłamstwem. Posługują się nim nasze władze, nie pozwalając poszukiwać prawdy w spokojnej dyskusji, ale pchając Polskę poprzez nachalną i niesłychanie agresywną propagandę do Unii. Za kogo nas, swoich współobywateli, uważają?

Kłamstwo jest bliskie zbrodni. Tak bowiem charakteryzuje Zbawiciel świata Kusiciela: „Kłamca i zabójca” od początku (por. J 8, 44).

 1. W sumie chodzi więc o struktury grzechu.
 2. UE nie respektuje wielkich zasług Polski dla Europy i świata. Przeciwnie, stanowi zagrożenie dla suwerenności Polski i faworyzuje nie tylko dalsze zubożenie naszego społeczeństwa, ale zapowiada odebranie nam Ziemi, już w znacznej mierze utraconej, na skutek napadu na Polskę w dniu 1 września 1939 (Niemcy) oraz 17 września 1939 (Związek Radziecki).

 

 1. UE chce zagarnąć dalsze połacie pięknej i urodzajnej ziemi polskiej (mamy ją w znacznej mierze utracić), ale samą Polskę i Polaków – lekceważy. Daje temu świadectwo w swoich przemówieniach i publikacjach człowiek tak kompetentny, jak dr Carl Beddermann („Kulisy UE. Rozmowa z Carlem Beddermannem, byłym doradcą przedakcesyjnym w Polsce”, Warszawa 2003; „Brońcie Polski! Niemiecki ekspert ostrzega przed Unią Europejską”, Warszawa 2003).

Wnioski

 1. Warto posłuchać głosów bardzo spokojnych o wydarzeniach z 19 maja, takich na przykład, jak wypowiedzi redaktor Ewy Polak-Pałkiewicz, doktora Marka Czachorowskiego, doktora Stanisława Krajskiego i innych.
 2. Dlaczego jednak tyle w naszym Kraju bólu i zamieszania? Jaką podjąć decyzję w Zielono-Świąteczne Dni bieżącego roku, w rocznicę pierwszej pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski?

– W duchu nauczania Ojca Świętego – największego Autorytetu, głoszącego we współczesnym świecie, szerzącym cywilizację śmierci, odważnie i jasno cywilizację życia. Byłby to wielki ból dla Ojca Świętego, gdybyśmy powołując się na Niego, opowiedzieli się za cywilizacją śmierci.

– Solidarnie z Ojcem Świętym, który postulował 19 maja 2003, byśmy byli częścią Europy „na równych prawach z innymi państwami”. – Nie ma takich równych praw.

– Solidarnie z Ojcem Świętym, który mówi o podstawach chrześcijańskich, jakimi Europa kierowała się dotąd i ma się nadal kierować. Brak tych podstaw.

– Czy dodawać, jak bardzo Ojciec Święty miłuje swoją Ojczyznę i nie chce jej upadku w żadnej dziedzinie, także i w dziedzinie gospodarczej, choć chodzi tu o większe jeszcze wartości.

 1. Należy pamiętać, że mówił Papież 19 maja br.: „Wiem, że wielu jest przeciwników integracji. Doceniam ich troskę o zachowanie kulturalnej i religijnej tożsamości naszego Narodu”.
 2. Tymczasem modlimy się gorąco, polecając Papieża z Polski Matce Najświętszej, której On bezgranicznie ufa, a która jest i Królową Polski, „zawsze wiernej”, i Matką całego Kościoła świętego.

Ojciec Święty oczekuje od nas, że będziemy zawsze Chrystusowymi świadkami. Bądźmy! I wołajmy, wraz z Nim: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej Ziemi!”

(tekst wydrukowany w „Naszym Dzienniku”, 31 V – 1 VI 2003, powtórzony 3 VI)