16 listopada – Konferencja „Wielcy obrońcy rodziny”

16 listopada – Konferencja „Wielcy obrońcy rodziny”

Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Instytut Studiów nad Rodziną im. Ks. Abpa Kazimierza Majdańskiego

 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Wielcy Obrońcy Rodziny

Realizacja nauczania św. Jana Pawła II o rodzinie
w działalności i nauczaniu
Ks. Abpa Prof. K. Majdańskiego i Ks. Prof. J. Bajdy

Instytut Studiów nad Rodziną im. Abpa Kazimierza Majdańskiego
Łomianki, ul. Baczyńskiego 9

SOBOTA, 16 Listopada 2019r.

10.00 Msza Święta
11.00 Otwarcie konferencji

Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. Podstawowe założenia
– Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski – PWSZ w Ciechanowie

Blaski i cienie rodziny w dobie współczesnej
– Prof. PWSZ dr hab. Elżbieta Osewska – PWSZ w Tarnowie

Droga osobistego i małżeńskiego uświęcenia w myśli Ks. Abpa Kazimierza Majdańskiego – Ks. dr Krzysztof Wolski – ISNaR

Abp Kazimierz Majdański i jego troska o rodzinę we wspomnieniach Współpracownika – Ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński – UKSW

Duszpasterski testament Ks. Abpa Kazimierza Majdańskiego
– Dr Bożena Bassa – ISNaR

Ks. Jerzy Bajda – profesor, naukowiec, przyjaciel
– Dr Paweł Kwas – UKSW

Zasłużeni w formacji do odpowiedzialnego rodzicielstwa
– Prof. KUL dr hab. Urszula Dudziak – KUL

W służbie prawdzie o rodzinie. Prawda o człowieku, rodzinie i cywilizacji
– Ks. prof. dr hab. Józef Stala – UPJPII