Terminy zajęć w Studium PPTM w roku 2019/2020

Terminy zajęć w Studium PPTM w roku 2019/2020

PLANOWANE TERMINY ZAJĘĆ
w Studium Praktycznego Przygotowania do Towarzyszenia Małżeństwom
w roku 2019/2020

19-20.10.2019
16-17.11.2019
7-8.12.2019
18-19.01.2020
15-16.02.2020
14-15.03.2020

Zajęcia drugiej edycji Studium – podstawowego modułu oraz nowych modułów specjalistycznych (jeśli zgłosi się odpowiednia liczba osób)  będą prowadzone w/w terminach  w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach przy ul. K.K.Baczyńskiego 9.

W soboty zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00, a kończą o godz. 19.30;

zaś w niedzielę rozpoczynają się o godz. 8.15, a kończą się o godz. 16.40.

W soboty przed rozpoczęciem zajęć o godz. 8.00, zaś w niedziele w czasie przerwy między zajęciami o godz. 11.45 będzie możliwość udziału we Mszy Świętej.

Warunki rekrutacji:

Warunkiem przyjęcia do Studium jest złożenie w terminie do 15 października 2019 r. wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego:

kwestionariusz zgłoszeniowy_Studium_2019-20

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń.

Kwestionariusz można złożyć osobiście w Sekretariacie ISNaR lub przesyłając pocztą na adres:

Instytut Studiów Nad Rodziną
ul. K. K. Baczyńskiego 9
05-092 Łomianki k/Warszawy

Dokładniejsze informacje można uzyskać pod numerem telefonu i mailem:

tel. 783-950-657, [email protected]https://isnarakm.pl/