Studium dla Duchownych – Plan Zajęć 11-12 marca 2020

Studium dla Duchownych – Plan Zajęć 11-12 marca 2020

STUDIUM PRZYGOTOWANIA DO TOWARZYSZENIA MAŁŻEŃSTWOM

DLA DUCHOWNYCH

ŚRODA 11 marca 2020 r.
ZAJĘCIA – sala bł. Męczenników Dachau (obok Auli) 
GODZ.PRZEDMIOTPROWADZĄCY
9.00-10.35Towarzyszenie małżonkom w zakresie realizacji zadań prokreacyjnychMgr Zofia Dłutek
10.45-12.20Pomoc specjalistyczna małżonkom w sytuacjach kryzysowychRed. Rafał Porzeziński
13.00-14.35Pomoc specjalistyczna małżonkom w sytuacjach kryzysowychRed. Rafał Porzeziński
14.45-16.20Pomoc specjalistyczna małżonkom w sytuacjach kryzysowychRed. Rafał Porzeziński
16.30-18.05Pomoc specjalistyczna małżonkom w sytuacjach kryzysowychRed. Rafał Porzeziński

 

CZWARTEK 12 marca 2020 r.
ZAJĘCIA – sala bł. Męczenników Dachau (obok Auli) 
GODZ.PRZEDMIOTPROWADZĄCY
9.00-10.35Towarzyszenie małżonkom w zakresie realizacji zadań prokreacyjnychdr Bożena Bassa
10.45-12.20Rozeznawanie odpowiedzialności moralnej w sytuacjach nieprawidłowychO. Prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap.
13.00-14.35Rozeznawanie odpowiedzialności moralnej w sytuacjach nieprawidłowychO. Prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap.
14.45-16.20Rozeznawanie odpowiedzialności moralnej w sytuacjach nieprawidłowychO. Prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap.
16.30-18.05Rozeznawanie odpowiedzialności moralnej w sytuacjach nieprawidłowychO. Prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap.

 

Termin ostatnich zajęć: 

22-23 IV 2020