Pożegnanie śp. Ks. Bpa Stanisława Stefanka

Pożegnanie śp. Ks. Bpa Stanisława Stefanka

„In omnibus Christus” – „We wszystkim Chrystus”

Kochany i Czcigodny Księże Biskupie Stanisławie!

Dziękujemy Panu naszemu Chrystusowi w Tobie, który tak cudownie rozmnożył Twoje ludzkie możliwości, siły i talenty, że starczyło ich również dla Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach: „Dzieła Miłosierdzia – Votum ocalonych z Dachau przez św. Józefa kapłanów polskich”.

Dziękujemy, że oddałeś prawie czterdzieści lat swojego życia temu Dziełu – wiernie i hojnie do końca, służąc – studentom i pracownikom oraz Instytutowi Świętej Rodziny.

Dziękujemy za wieloletnią synowską i ofiarną i lojalną współpracę z Założycielem Instytutu Ks. Abp. Kazimierzem Majdańskim.

Dziękujemy za niezwykłą posługę bycia ‘ludzkim’ Dyrektorem Instytutu najpierw na ATK a potem na UKSW, obecnie po bolesnych zmianach, uradowałeś się z powołania kościelnego Instytutu Studiów nad Rodziną im. Abp Kazimierza Majdańskiego, który umacniałeś by odważnie głosił całą prawdę o rodzinie według Soboru Watykańskiego II.

Dziękujemy, że byłeś niestrudzonym Wykładowcą serdecznie otwartym na każdego studenta – dlatego pierwsi studenci i przyjaciele nazywali Ciebie – ‘Wujciem’

Dziękujemy, że z pasją przekazywałeś biblijną wiedzę o małżeństwie i rodzinie a jednocześnie cierpliwie wymagałeś od nas rzetelnej i wytrwałej pracy studyjnej, naukowej i organizacyjnej.

Dziękujemy, że tak wielu także kapłanów i świeckich zachęcałeś i kierowałeś na drogę pracy naukowej służącej rodzinie, że tak wielu inspirowałeś i wspierałeś by tworzyli prawdziwe duszpasterstwo rodzin i odważnie bronili życia ludzkiego.

Dziękujemy Opatrzności Bożej, że spotkaliśmy Ciebie, tak pięknego Człowieka obdarzającego dobrocią i przyjaźnią, tak rozmiłowanego w Chrystusie Kapłana i Biskupa, który swoim słowem i życiem wytrwale prowadził do Niego.

Dziękujemy za tak kochającego Ojczyznę Polaka, promującego wzajemne zrozumienie i zaufanie, wiernie troszczącego się o dobro wspólne i ostrzegającego przed zagrożeniami.

A nade wszystko dziękujemy Rodzinie Świętej, że spotkaliśmy Ciebie, Świadka Prawdy, miłującego rodzinę i broniącego Bożej Prawdy o niej, do ostatniego tchnienia swojego życia!

 „Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony, On wezwał ciebie do Królestwa światła. Królestwa Prawdy i Miłości i Wiecznego Życia!

Wspieraj nas także teraz Kochany Księże Biskupie Stanisławie, byśmy wytrwali tak jak ty do końca wierni Chrystusowi miłującego każdego człowieka!

 

Instytut Studiów nad Rodziną im. Abpa Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach
oraz Instytut Świecki Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny