Medal „Pro Polonia et Ecclesia” dla ISNaR-AKM

Medal „Pro Polonia et Ecclesia” dla ISNaR-AKM

Medal „Pro Polonia et Ecclesia”

W uznaniu zasług dla Polonii i duszpasterstwa polskojęzycznego
Konferencja Episkopatu Polski przyznaje

Instytutowi Studiów nad Rodziną im. Abp. Kazimierza Majdańskiego
medal „Pro Polonia et Ecclesia”

Proszę przyjąć wyrazy wdzięczności za zaangażowanie dla dobra
Polonii i Polaków za granicą oraz życzenia obfitych łask Bożych.

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

Abp Stanisław Sądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Bp Piotr Turzyński
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

 

Przewodniczący Episkopatu wręczył medale „Pro Polonia et Ecclesia”