Kurs Pedagogiczny – Niedziela 15 marca 2020

Kurs Pedagogiczny – Niedziela 15 marca 2020

KURS PEDAGOGICZNY :

Szkoła dla rodziców i wychowawców
– doskonalenie umiejętności wychowawczych,

mgr Krystyna Romanik

Niedziela 15 marca 2020

Zajęcia od godz. 8.15 do 15.05;

Przerwa obiadowa od 11.30 do 12.00

Po zajęciach o godz. 15.15  Msza Święta na zakończenie Studium i Kursu.