30 marca – Konferencja: Edukacja bez indoktrynacji.

30 marca – Konferencja: Edukacja bez indoktrynacji.

Konferencja odbędzie się  30 marca w sobotę od godziny 9.00. Łomianki, ul. K. Baczyńskiego 9.

Wykłady z możliwością zadawania pytań.

  1. Dr hab. Mikołaj Krasnodębski: Ideologizacja edukacji jako skutek błędu antropologicznego.
  2. Mgr Paweł Jurczyk: Edukacja domowa z perspektywy psychologa – nie lękajcie się
  3. Ks. dr Marek Dziewiecki – Rodzina miejscem integralnego wychowanie i edukacji
  4. Dr Andrzej Mazan – Nowa formuła egzaminów w naszej szkole – zmiana paradygmatu szkoły

Obiad od 13 do 14.

Warsztaty

  1. Wykorzystanie zasobów rodzinnych w edukacji domowej
  2. Mama jako źródło aspiracji edukacyjnych
  3. Ojciec jako przewodnik ku życiu w wolności
  4. Edukacja domowa kształceniem właściwie uporządkowanym