CZAS WIELKANOCNY 2023

CZAS WIELKANOCNY 2023

Tempus Paschale 2023

Tak jak promienie słońca na wiosnę sprawiają, że wyrastają i otwierają się pąki na gałęziach drzew, podobnie promieniowanie, bijące od Zmartwychwstania Chrystusa nadaje siłę i znaczenie wszelkiej nadziei ludzkiej, wszelkiemu oczekiwaniu, pragnieniu i planowi. Dlatego cały wszechświat raduje się dziś, włączony w wiosnę ludzkości, która staje się wyrazicielką niemego hymnu chwały stworzenia.
Benedykt XVI

W tym Okresie Wielkanocnym, przyzywajmy stale Chrystusa Zmartwychwstałego i Miłosiernego ,

aby obdarzał nas, naszych bliskich i cały Kościół oraz ludzi „na tym łez padole” mocą życia,

aby umacniał wiarę i miłość, wypełniał serce nadzieją,

aby zaprowadził prawdziwy pokój, którego świat dać nie może, oraz

aby wspierał nas męstwem do zwyciężania zła dobrem w trudnej codzienności.

z modlitwą

w imieniu ISNaRAKM
ks. Krzysztof Wolski

Ikona Zmartwychwstania, s. Miriam od Krzyża
– XV stacja Drogi Krzyżowej –
kaplica Wspólnoty Świętej Rodziny w Łomiankach