Boże Narodzenie a.D. 2020

Boże Narodzenie a.D. 2020

Łomianki, Boże Narodzenie a.D. 2020

 Święta Rodzina zwrócona ku człowiekowi, ku nam, ku ludziom w Bogu, z Jego Najświętszej Woli, z Jego najświętszego natchnienia, z Jego obecności, z Jego pełni. Tak się idzie ku ludziom. Tak i nie inaczej. Tak się idzie, jak Jezus, i tak, jak Oni, jak Jezus – zawsze jedno z Ojcem, jak Oni – zawsze złączeni z Nim.” (Arcybiskup Kazimierz Majdański)

  • niech Rodzina Święta przyniesie radość i pokój pomimo różnych zagrożeń i prób a także przez nie…,
  • niech bliskość i światło Jezusa Maryi i Józefa rozświetla drogi naszego życia,
  • niech błogosławieństwo Maleńkiego Zbawiciela ogarnie nas w Nowym Roku Pańskim 2021.

z pamięcią w modlitwie i z najserdeczniejszymi pozdrowieniami «w Panu»
w imieniu Pracowników Instytutu Studiów nad Rodziną im. Abpa Kazimierza Majdańskiego
ks. Krzysztof Wolski