25 rocznica Listu Ojca Świętego Jana Pawła II inaugurującego powstanie Ośrodka Rodzin w Wisełce

25 rocznica Listu Ojca Świętego Jana Pawła II inaugurującego powstanie Ośrodka Rodzin w Wisełce

 

List z 29 VI 1994:

Drogi Księże Arcybiskupie,

W liście z dnia 19 czerwca br. poinformował mnie Ksiądz Arcybiskup o przygotowaniach do otwarcia w Wisełce, na Wyspie Wolin, Ośrodka Rodzin.

Bardzo mnie ucieszyła ta wiadomość, gdyż jest to jedna z cennych inicjatyw, mająca na celu służyć rodzinom z całej Polski oraz z krajów wschodnich, a także młodzieży akademickiej, przygotowującej się do posługi rodzinie. Trzeba, aby takich inicjatyw było jak najwięcej w naszym kraju, zwłaszcza teraz, w Roku Rodziny. Winniśmy z rodzinami dzielić wszystko to, co jest ich radością i nadzieją, ale także to, co jest ich troską, niepokojem i cierpieniem.

Świętej Rodzinie z Nazaretu zawierzam stałą działalność Ośrodka Rodzin w Wisełce i z serca błogosławię Księdzu Arcybiskupowi oraz wszystkim tym, którzy będą wspomagać to dzieło i współpracować w jego rozwoju.

Watykan, dnia 29 czerwca 1994 r.

Jan Paweł II pp.

____________________

 

Jego Ekscelencja
Ks. Arcybiskup Kazimierz MAJDAŃSKI
Baczyńskiego 7-9
05-092 Łomianki k. Warszawy
Polonia

————————————————

Rzym, 19.VI.1994 – Rok Rodziny

Ojcze Święty!

Ośmielam się przedstawić Ojcu Świętemu bardzo radosne wydarzenie Roku Rodziny:

Instytut świecki życia konsekrowanego Świętej Rodziny (erygowany przeze mnie jako biskupa szczecińsko-kamieńskiego w dniu 11.X 1986 roku, dla posługi rodzinom), na podstawie zebranych doświadczeń w posłudze Akademickiemu Instytutowi Studiów nad Rodziną w Łomiankach, od szeregu lat przygotowuje w Wisełce (ul. Mieszka I, 1), na Wyspie Wolin (archidiecezja szczecińsko-kamieńska) Ośrodek Rodzin. Ośrodek ten, w swojej wstępnej części (został wzniesiony pierwszy z projektowanych pięciu budynków) wkrótce zostanie otwarty, by służyć w pogłębianiu życia duchowego i odzyskiwaniu zdrowia – zarówno rodzinom z całej Polski oraz z krajów wschodnich, jak i młodzieży akademickiej, przygotowującej się do posługi rodzinom, poprzez studia i formację apostolską.

Pragnąłbym dokonać uroczystej inauguracji tej Placówki w dniu 16 lipca, to znaczy w siódmą rocznicę złożenia na ręce Waszej Świątobliwości naszego Votum na rok 2000.

Po inauguracji mamy zamiar kłaść duchowe fundamenty pod tę nową Instytucję poprzez trzydniowy ścisły post (o chlebie i wodzie), następnie poprzez tygodniowe rekolekcje wszystkich członków Instytutu Świętej Rodziny.

Na miesiąc sierpień zostały do Ośrodka zaproszone, już dość liczne, rodziny, którym będzie ochotniczo służyć także grono studentów.

W miesiącu wrześniu przyjedzie do Ośrodka młodzież akademicka; młodzież ta będzie w parafiach sąsiednich omawiać List do Rodzin.

Mamy nadzieję, że te pierwsze doświadczenia wakacyjne rozpoczną stałą działalność Ośrodka Rodzin w Wisełce.

Jakże będziemy się radować w Panu i Rodzinie Świętej, jeżeli uzyskamy dla inauguracyjnych i stałych działań Ośrodka błogosławieństwo Waszej Świątobliwości, o które najserdeczniej prosimy.

(-)    + Kazimierz Majdański, abp