20 listopada – Konferencja „Nastolatek w drodze ku dojrzałej osobowości”

20 listopada – Konferencja „Nastolatek w drodze ku dojrzałej osobowości”

FUNDACJA CZYSTE SERCA

pragnie zaprosić na

KONFERENCJĘ NASTOLATEK W DRODZE KU DOJRZAŁEJ OSOBOWOŚCI

Zaproszenie-konferencja-Fundacja Czyste Serca

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Kampania informacyjna przeciwdziałania przestępczości wśród dzieci i nastolatków” finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach konferencji przewidziane jest wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka. Zostanie zaprezentowany również program „Kolczasty nastolatek” adresowany do rodziców, nauczycieli, wychowawców i urzędników z obszaru edukacji. Celem spotkania jest ukazanie potrzeb i problemów rozwojowych okresu dorastania oraz metod i form pomocnych w pracy pedagogiczno-profilaktycznej z młodzieżą. Prelekcje wygłoszą między innymi prof. Jacek Kurzępa z Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego oraz dr Grażyna Kowalczyk z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Jej uczestnicy mają możliwość otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział.

PROGRAM

V KONFERENCJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z CYKLU „KOLCZASTY NASTOLATEK”

 NASTOLATEK W DRODZE KU DOJRZAŁEJ OSOBOWOŚCI

Instytut Studiów nad Rodziną im. Abp. Kazimierza Majdańskiego
Łomianki, ul. Baczyńskiego 9

Środa, 20 listopada 2019r.

 SESJA I

9.00 – 9.10               Otwarcie konferencji

9.10 – 9.40               Wystąpienie Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka

9.40 – 10.20            Wiesław Gajewski, prezes Fundacji Czyste Serca, Potrzeby rozwojowe okresu dorastania

10.20 – 10.50          Przerwa kawowa

10.50 – 11.40          dr Grażyna Kowalczyk, Uniwersytet Szczeciński, Psychopedagogiczne aspekty okresu dorastania – studium przypadków

11.40 – 12.30          prof. Jacek Kurzępa, SWSP Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny, Młodość w perspektywie wielu możliwości

12.30 – 12.45          Dyskusja

12.45 – 13.30          Przerwa z poczęstunkiem dla uczestników

 

SESJA II 

13.30 – 13.50          Katarzyna Sokołowska, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

13.50 – 14.10          Daria Markuszewska, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Kształtowanie charakteru w KSM

14.10 – 14.30          Tomasz Smyk, Ruch Czystych Serc, Płciowość jako element dorastania

14.30 – 15.00          Dyskusja z udziałem wszystkich prelegentów: Co dorosły chce przekazać młodemu człowiekowi i co młody człowiek chciałby powiedzieć dorosłemu?

15.00 – 15.15          Pytania z sali

15.15                         Zakończenie konferencji

Informacja i zapisy:
[email protected]
695-205-060

 

PLAKAT PROGRAMU w pdf:

Program Konferencji Nastolatek w drodze ku dojrzałej osobowości-20-11-2019