Wsparcie dla 2 części Studium Edukacyjnego „Pomagam sobie – pomagam innym”

Wsparcie dla 2 części Studium Edukacyjnego „Pomagam sobie – pomagam innym”

Projekt: „Rodzina Polonijna wobec aktualnej sytuacji lockdownu” złożony przez Fundację Pomoc Rodzinie otrzymał dofinansowanie i będzie wspierał 2 cz. Studium Edukacyjnego „Pomagam sobie – pomagam innym” prowadzonego w Instytucie Studiów nad Rodziną im. abpa Kazimierza Majdańskiego (ISNaRaKM), pod patronatem Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Projekt dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2021