WIELKANOC a.D.2021

WIELKANOC a.D.2021

Jezus mówi: „Pokój wam”, gdy wchodzi drzwiami zamkniętymi do tego pomieszczenia, w którym byli zamknięci z „obawy przed Żydami” (por. J 20,19). A potem mówi: „Tomaszu (…), bądź wierzącym. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (por. J 20,27). To pewnie także o nas… (Abp Kazimierz Majdański).

Konferencja Instytutu Studiów nad Rodziną: „OJCOWSKIE SERCE ŚWIĘTEGO JÓZEFA”- 6 marca 2021

Konferencja Instytutu Studiów nad Rodziną: „OJCOWSKIE SERCE ŚWIĘTEGO JÓZEFA”- 6 marca 2021

Podobnie jak w latach ubiegłych, z okazji urodzin i imienin naszego Ojca Założyciela, z największą radością zapraszamy Was w dniu 6 marca do Instytutu Studiów nad Rodziną im. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach na doroczną Konferencję. W tym roku tytuł Konferencji nawiązuje do ogłoszonego przez Ojca świętego Franciszka roku św. Józefa i jego  Listu apostolskiego Patris corde: „OJCOWSKIE SERCE ŚWIĘTEGO JÓZEFA”

„Pomagam sobie – pomagam innym”

„Pomagam sobie – pomagam innym”

Instytut Studiów nad Rodziną im. abpa Kazimierza Majdańskiego i Polonijna Rada Rodziny zapraszają na Szkolenie Liderów Polonijnych w zakresie doradztwa rodzinnego „Pomagam sobie – pomagam innym” pod patronatem Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Boże Narodzenie a.D. 2020

Boże Narodzenie a.D. 2020

„Święta Rodzina zwrócona ku człowiekowi, ku nam, ku ludziom w Bogu, z Jego Najświętszej Woli, z Jego najświętszego natchnienia, z Jego obecności, z Jego pełni. Tak się idzie ku ludziom. Tak i nie inaczej. Tak się idzie, jak Jezus, i tak, jak Oni, jak Jezus – zawsze jedno z Ojcem, jak Oni – zawsze złączeni z Nim.” (Arcybiskup Kazimierz Majdański)

Przesunięcie trzeciej edycji Studium Praktycznego Przygotowania do Towarzyszenia Małżeństwom

Przesunięcie trzeciej edycji Studium Praktycznego Przygotowania do Towarzyszenia Małżeństwom

Sytuacja epidemiologiczna zaburzyła możliwość rozpoczęcia realizacji trzeciej edycji Studium Praktycznego Przygotowania do Towarzyszenia Małżeństwom.
Z uwagi na niewystarczającą dotąd ilość zgłoszeń i obecny brak możliwości spotkań studyjnych odkładamy rozpoczęcie Studium na kolejny rok kalendarzowy.
Zachęcamy jednak do włączenia się w projekt ZAINWESTUJ W RODZICIELSTWO.

Zaproszenie do udziału w projekcie „ZAINWESTUJ W RODZICIELSTWO”

Zaproszenie do udziału w projekcie „ZAINWESTUJ W RODZICIELSTWO”

W ramach projektu podczas 30 godzin zajęć wykładowo-warsztatowych będzie szansa na zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu budowania jedności małżeńskiej, odpowiedzialnego rodzicielstwa i zdrowia prokreacyjnego oraz możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych z wypełnianiem przez małżonków ich życiowej misji, szczególnie misji rodzicielskiej. Projekt uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Po pierwsze rodzina!”.